KRE-DIt 2021/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében hetedik, 2021-ben pedig első számában!

A három doktori iskola doktoranduszai mellett az aktuális számban graduális képzésben résztvevő hallgatók munkái is olvashatók.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani lektorainknak, akik lelkiismeretes munkájukkal közreműködtek abban, hogy ez a lapszám megvalósulhasson!

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Bozóki Péter: A rendszerváltás hatása a magyar választási rendszerre a hatályos szabályozás tükrében. A választókerületek és a határon túli magyarok választójogának reformja
 2. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete a holland energiajog területén
 3. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete a német energiajog területén
 4. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete az olasz energiajog területén
 5. Móré Sándor: Beszámoló a Találkozások című sorozatról (2014. szeptember – 2021. május)
 6. Regős Franciska: A Nemzetközi Jogi Bizottság és a nemzetközi jog által nem tiltott cselekmények káros következményeiért való felelősség

Történettudományi tanulmányok

 1. Horváth Angelus: „Az emberiséget nem lehet nemzeti korlátok közé zárni” – Szabó Ervin és a nemzeti eszme
 2. Kocsis Annamária: „…az kezemet fejére teszem, úgy esküszöm reá, hogy boszorkány” Boszorkányüldözés és egyéni történetek Szabolcs vármegyéből
 3. Pap István: A Magyar Országos Bank Részvénytársaság története (1917–1920)
 4. Segesdi Gergő: A köztársasági kérdés megjelenése az 1920-as évek a magyar politikai jobboldal sajtójában
 5. Veres Violetta: Egyetemes szótártörténeti áttekintő

Hittudományi tanulmányok

 1. Balogh Róbert: A körülmetélés keletkezése és vallástörténeti jelentősége, körülmetélés a Bibliában
 2. Jakabné Köves Gyopárka: Continuity and Discontinuity in the New Covenant in Jeremiah 31:31–34
 3. Márkus Máté: Van-e fogékonyság az emberben? A Barth–Brunner vita és formatani következményei
 4. Tikász Ábel: A tanúság homiletikája kontextusa és elméleti alapjai

KRE-DIt 2020/2

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében hatodik, 2020-ban pedig második számában!

Az aktuális számban jogász doktoranduszok tanulmányai mellett a KRE-ÁJK Alapjogvédelmi Szakjogász képzésén résztvevőhallgatók tanulmányai is közöljük.

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Muskovszky Petra: Az alapjogokat érvényesítő szervezetrendszer
 2. Baj Eszter: Az alapjogok közvetlen alkalmazhatósága bírósági eljárásokban
 3. Balassa Judit: Az Alkotmánybíróság hatáskörei az új törvény szerint
 4. Lajos Edina: Az eutanázia elvi kérdéseiről
 5. Kulpinszky Eleonóra: Meddig szabad a szólás szabadsága?
 6. Bálint Kulifay: The Government of the Aztec Empire
 7. Márton Tibor Serbakov: The latest techniques and sources of terrorist financing
 8. Molnár Péter: Az ENSZ 2020. évi E-Közigazgatási Jelentése – 1.rész: Metodológia és változások
 9. Fehérné Bodó Mariann: Az Alkotmánybíróság hatáskörei az új törvény szerint
 10. Farkas György Tamás: Az alkotmányjogi panasz befogadhatósága, különös tekintettel az alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésre
 11. Havasi Sára: Az alapvető jogok biztosa és az ügyészség szerepe és kapcsolata a büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszerében
 12. Hidasi Attila Lajos: A kegyes halál alkotmányos megítélése Magyarországon
 13. Kubisch Károly: a véleménynyilvánítás szabadsága a XXI. században

KRE-DIt 2020/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében ötödik, 2020-ban pedig első számában!

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Juhász Imre: Reformok a polgári perrendtartás korszerűsítése érdekében 2010-2018 között
 2. Simicskó István: Veszélyhelyzet van
 3. Havasi Sára: Mozgástér a büntetés-végrehajtásban figyelemmel a 32/2014. (XI.3.) AB határozatban foglaltakra
 4. Fábryné Keszler Nikolett: Rabmunka és reintegráció
 5. Szabó András: Resztoratív igazságszolgáltatás – érvek és ellenérvek 50 év távlatából
 6. Kucsera Bettina: Kitekintés a külképviseleti választások problémakörére
 7. Lengyel Júlia: Atipikus munkaformák szerepe a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában
 8. Luis Salvador Neto: The challenges of the african migration
 9. Holló Róbert: A tét emelése az alapjogvédelemben – a vadállatok joga, mint önálló jogág
 10. Pethő András: A hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek különös jegyei a kártérítési jogban
 11. Lukácsi Dániel Csaba: A „közvetlen” alkotmányjogi panasz
 12. Ouk Varinic: Az alkotmányjogi panaszok általános megítélése
 13. Regős Franciska: A papírgyár valamint a Costa Rica és Nicaragua ügyek: néhány nemzetközi környezetvédelmi kérdés a Nemzetközi Bíróság asztalán
 14. Regős Franciska: A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat kapcsolata más nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségekkel
 15. Ripszám Dóra: Emberkereskedelem az interneten
 16. Serbakov Márton Tibor: Gondolatok a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorcselekmények megelőzésének elméleti kérdéseiről, különös tekintettel az internethez kötődő megelőzési módszerekről

Történelemtudomány tanulmányok

 1. Varga Ágnes Katalin: Milotay István és a Darányi-kormány. Jobboldali radikalizálódás, a győri program és az első zsidótörvény
 2. Cservenka Ferdinánd: A szlovák haderő kiépítése és előkészületei a Lengyelország elleni hadjáratra

KRE-DIt 2019/2

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében negyedik, 2019-ben pedig második, évzáró számában, melyben eddigi gyakorlatunknak megfelelően ezúttal is a Károli Gáspár Református Egyetem mindhárom doktori iskolájának tudományterületéről jelentetünk meg tanulmányokat.

A 2019. évi második számban a Bocskai István Szakkollégiummal együttműködve több tehetséges fiatal jogászhallgató tanulmányát jelentetjük meg a jogtudományi rovatban, így segítve a leendő jogász doktoranduszok tudományos világba történő bekapcsolódását.

Tartalom

Hittudományi tanulmányok

 1. Kohi-Pál Eszter: Fogyatékkal élők teológiája
 2. Zsizsmann Endre: A καιροῖς ἰδίοις időhatározói szerkezet jelentése a Pásztori levelekben
 3. Nagy József: Bevezetés a Jelenések könyvéhez

Jogtudományi tanulmányok

 1. Bartha Bence: Peralapító cselekmények a Plósz Pp.-ben
 2. Springer Bence: Státuszváltozás a XVII. században, a sajógalgóci Galgóczy család története
 3. Szűcs Zsófia: Az életbiztosítási piac, az életbiztosítások evolúciója
 4. Schlachta Boglárka: Slachta Margit gondolatai a természetjogról
 5. Tóth Kristóf, Boldizsár Dominik: Az összefonódásokra vonatkozó végrehajtási tilalom megsértésének uniós és hazai joggyakorlata
 6. Fekete Henrietta: Büntetőjog, egy elítélt szemével
 7. Holló Róbert: Loqui anglicus necesse est! – Angolul beszélni szükséges!
 8. Farkas György Tamás: Az átsugárzó diszkrimináció fogalma, gyakorlata az alapjogvédelem rendszerében

Jogtudományi recenziók

 1. Szél Napsugár Ágnes: Recenzió – Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban (Budapest, L’Harmattan, 2018, 220. oldal)

Történettudományi tanulmányok

 1. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet első szakasza
 2. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet második, befejező szakasza
 3. Hajabácsné Dobos Dóra: Teheráni konferencia hatása a második világháborús Magyarországra

KRE-DIt 2019/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében harmadik, 2019-ben pedig első számában, melyben eddigi gyakorlatunknak megfelelően ezúttal is a Károli Gáspár Református Egyetem mindhárom doktori iskolájának tudományterületéről jelentetünk meg tanulmányokat. “KRE-DIt 2019/1” bővebben