KRE-DIt 2024/1

VII. évfolyam

2024/1. szám

Tartalom

Főszerkesztő

Segesdi Gergő

Szerkesztők

Csanádi Viktor
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Pétsy Zsolt Balázs
Timári Krisztián Attila
Tóth-Gyóllai Dániel

Aktuális szám lektorai

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Czentnár Simon
Dr. Rapali Vivien
Dr. Tóth Dominik
Prof. Dr. Szávai Ferenc

KRE-DIt 2023/2

VI. évfolyam

2023/2-es lapszám

Fájó szívvel búcsúszik Hóvári János tanár úrtól a KRE-Dit szerkesztősége. A most megjelenő szám az ő emlékének szól, hogy ha testben már nem is, de lélekben örökké velünk maradjon. Isten nyugosztalja a tanár urat!

A KRE-DIt
szerkesztősége

Tartalom

Szerkesztők

Csanádi Viktor
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Timári Krisztián Attila
Tóth-Gyóllai Dániel

Lektorok

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Sztojka Szabina
Veres Violetta

KRE-DIt 2023/1

VI. évfolyam

2023/1-es lapszám

Széchenyi István Hitel című munkájában megfogalmazta a következő gondolatokat: „Az ész erő, s így az ész boldogság. […] A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: […] Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” A KRE-DIt szerkesztősége Széchenyi intelmeit megfogadva hiszi és vallja, hogy munkájával kötelessége a nemzet boldogulását szolgálni, folyóiratát ennek szellemében szerkeszti.

Tartalom

Szerkesztők

Csanádi Viktor
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Timári Krisztián Attila
Tóth-Gyóllai Dániel

Lektorok

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás
Dr. László Emőke
Dr. Rapali Vivien
Veres Violetta
Prof. Dr. Szávai Ferenc

KRE-DIt 2022/2

V. évfolyam

2022/2-es lapszám

Széchenyi István Hitel című munkájában megfogalmazta a következő gondolatokat: „Az ész erő, s így az ész boldogság. […] A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: […] Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” A KRE-DIt szerkesztősége Széchenyi intelmeit megfogadva hiszi és vallja, hogy munkájával kötelessége a nemzet boldogulását szolgálni, folyóiratát ennek szellemében szerkeszti.

Tartalom

Szerkesztők

Csanádi Viktor
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Timári Krisztián Attila
Tóth-Gyóllai Dániel

Lektorok

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás
Dr. László Emőke
Dr. Rapali Vivien
Prof. Dr. Szávai Ferenc

KRE-DIt 2022/1

V. évfolyam

2022/1-es lapszám

Széchenyi István Hitel című munkájában megfogalmazta a következő gondolatokat: „Az ész erő, s így az ész boldogság. […] A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: […] Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” A KRE-DIt szerkesztősége Széchenyi intelmeit megfogadva hiszi és vallja, hogy munkájával kötelessége a nemzet boldogulását szolgálni, folyóiratát ennek szellemében szerkeszti.

Tartalom

Szerkesztők

Csanádi Viktor
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Tóth-Gyóllai Dániel

Lektorok

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Béres István
Dr. Kovács Dávid
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Dr. László Emőke
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Dr. habil. Ujváry Gábor
Veres Violetta

KRE-DIt 2021/2

2021/2-es lapszám

Széchenyi István Hitel című munkájában megfogalmazta a következő gondolatokat: „Az ész erő, s így az ész boldogság. […] A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: […] Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” A KRE-DIt szerkesztősége Széchenyi intelmeit megfogadva hiszi és vallja, hogy munkájával kötelessége a nemzet boldogulását szolgálni, folyóiratát ennek szellemében szerkeszti.

Tartalom

Az aktuális szám szerkesztői

Csanádi Viktor
dr. Farkas György Tamás
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Tóth-Gyóllai Dániel

Az aktuális szám lektorai

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Dr. László Emőke
Dr. Molnár Erzsébet
Prof. Dr. Colin Swatridge
Prof. Dr. Szávai Ferenc

KRE-DIt 2021/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében hetedik, 2021-ben pedig első számában!

A három doktori iskola doktoranduszai mellett az aktuális számban graduális képzésben résztvevő hallgatók munkái is olvashatók.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani lektorainknak, akik lelkiismeretes munkájukkal közreműködtek abban, hogy ez a lapszám megvalósulhasson!

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Bozóki Péter: A rendszerváltás hatása a magyar választási rendszerre a hatályos szabályozás tükrében. A választókerületek és a határon túli magyarok választójogának reformja
 2. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete a holland energiajog területén
 3. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete a német energiajog területén
 4. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete az olasz energiajog területén
 5. Móré Sándor: Beszámoló a Találkozások című sorozatról (2014. szeptember – 2021. május)
 6. Regős Franciska: A Nemzetközi Jogi Bizottság és a nemzetközi jog által nem tiltott cselekmények káros következményeiért való felelősség

Történettudományi tanulmányok

 1. Horváth Angelus: „Az emberiséget nem lehet nemzeti korlátok közé zárni” – Szabó Ervin és a nemzeti eszme
 2. Kocsis Annamária: „…az kezemet fejére teszem, úgy esküszöm reá, hogy boszorkány” Boszorkányüldözés és egyéni történetek Szabolcs vármegyéből
 3. Pap István: A Magyar Országos Bank Részvénytársaság története (1917–1920)
 4. Segesdi Gergő: A köztársasági kérdés megjelenése az 1920-as években a magyar politikai jobboldal sajtójában
 5. Veres Violetta: Egyetemes szótártörténeti áttekintő

Hittudományi tanulmányok

 1. Balogh Róbert: A körülmetélés keletkezése és vallástörténeti jelentősége, körülmetélés a Bibliában
 2. Jakabné Köves Gyopárka: Continuity and Discontinuity in the New Covenant in Jeremiah 31:31–34
 3. Márkus Máté: Van-e fogékonyság az emberben? A Barth–Brunner vita és formatani következményei
 4. Tikász Ábel: A tanúság homiletikája kontextusa és elméleti alapjai

KRE-DIt 2020/2

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében hatodik, 2020-ban pedig második számában!

Az aktuális számban jogász doktoranduszok tanulmányai mellett a KRE-ÁJK Alapjogvédelmi Szakjogász képzésén résztvevőhallgatók tanulmányai is közöljük.

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Muskovszky Petra: Az alapjogokat érvényesítő szervezetrendszer
 2. Baj Eszter: Az alapjogok közvetlen alkalmazhatósága bírósági eljárásokban
 3. Balassa Judit: Az Alkotmánybíróság hatáskörei az új törvény szerint
 4. Lajos Edina: Az eutanázia elvi kérdéseiről
 5. Kulpinszky Eleonóra: Meddig szabad a szólás szabadsága?
 6. Bálint Kulifay: The Government of the Aztec Empire
 7. Márton Tibor Serbakov: The latest techniques and sources of terrorist financing
 8. Molnár Péter: Az ENSZ 2020. évi E-Közigazgatási Jelentése – 1.rész: Metodológia és változások
 9. Fehérné Bodó Mariann: Az Alkotmánybíróság hatáskörei az új törvény szerint
 10. Farkas György Tamás: Az alkotmányjogi panasz befogadhatósága, különös tekintettel az alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésre
 11. Havasi Sára: Az alapvető jogok biztosa és az ügyészség szerepe és kapcsolata a büntetés-végrehajtás garancia- és kontrollrendszerében
 12. Hidasi Attila Lajos: A kegyes halál alkotmányos megítélése Magyarországon
 13. Kubisch Károly: a véleménynyilvánítás szabadsága a XXI. században

KRE-DIt 2020/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében ötödik, 2020-ban pedig első számában!

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Juhász Imre: Reformok a polgári perrendtartás korszerűsítése érdekében 2010-2018 között
 2. Simicskó István: Veszélyhelyzet van
 3. Havasi Sára: Mozgástér a büntetés-végrehajtásban figyelemmel a 32/2014. (XI.3.) AB határozatban foglaltakra
 4. Fábryné Keszler Nikolett: Rabmunka és reintegráció
 5. Szabó András: Resztoratív igazságszolgáltatás – érvek és ellenérvek 50 év távlatából
 6. Kucsera Bettina: Kitekintés a külképviseleti választások problémakörére
 7. Lengyel Júlia: Atipikus munkaformák szerepe a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában
 8. Luis Salvador Neto: The challenges of the african migration
 9. Holló Róbert: A tét emelése az alapjogvédelemben – a vadállatok joga, mint önálló jogág
 10. Pethő András: A hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek különös jegyei a kártérítési jogban
 11. Lukácsi Dániel Csaba: A „közvetlen” alkotmányjogi panasz
 12. Ouk Varinic: Az alkotmányjogi panaszok általános megítélése
 13. Regős Franciska: A papírgyár valamint a Costa Rica és Nicaragua ügyek: néhány nemzetközi környezetvédelmi kérdés a Nemzetközi Bíróság asztalán
 14. Regős Franciska: A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat kapcsolata más nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségekkel
 15. Ripszám Dóra: Emberkereskedelem az interneten
 16. Serbakov Márton Tibor: Gondolatok a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorcselekmények megelőzésének elméleti kérdéseiről, különös tekintettel az internethez kötődő megelőzési módszerekről

Történelemtudomány tanulmányok

 1. Varga Ágnes Katalin: Milotay István és a Darányi-kormány. Jobboldali radikalizálódás, a győri program és az első zsidótörvény
 2. Cservenka Ferdinánd: A szlovák haderő kiépítése és előkészületei a Lengyelország elleni hadjáratra

KRE-DIt 2019/2

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében negyedik, 2019-ben pedig második, évzáró számában, melyben eddigi gyakorlatunknak megfelelően ezúttal is a Károli Gáspár Református Egyetem mindhárom doktori iskolájának tudományterületéről jelentetünk meg tanulmányokat.

A 2019. évi második számban a Bocskai István Szakkollégiummal együttműködve több tehetséges fiatal jogászhallgató tanulmányát jelentetjük meg a jogtudományi rovatban, így segítve a leendő jogász doktoranduszok tudományos világba történő bekapcsolódását.

Tartalom

Hittudományi tanulmányok

 1. Kohi-Pál Eszter: Fogyatékkal élők teológiája
 2. Zsizsmann Endre: A καιροῖς ἰδίοις időhatározói szerkezet jelentése a Pásztori levelekben
 3. Nagy József: Bevezetés a Jelenések könyvéhez

Jogtudományi tanulmányok

 1. Bartha Bence: Peralapító cselekmények a Plósz Pp.-ben
 2. Springer Bence: Státuszváltozás a XVII. században, a sajógalgóci Galgóczy család története
 3. Szűcs Zsófia: Az életbiztosítási piac, az életbiztosítások evolúciója
 4. Schlachta Boglárka: Slachta Margit gondolatai a természetjogról
 5. Tóth Kristóf, Boldizsár Dominik: Az összefonódásokra vonatkozó végrehajtási tilalom megsértésének uniós és hazai joggyakorlata
 6. Fekete Henrietta: Büntetőjog, egy elítélt szemével
 7. Holló Róbert: Loqui anglicus necesse est! – Angolul beszélni szükséges!
 8. Farkas György Tamás: Az átsugárzó diszkrimináció fogalma, gyakorlata az alapjogvédelem rendszerében

Jogtudományi recenziók

 1. Szél Napsugár Ágnes: Recenzió – Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban (Budapest, L’Harmattan, 2018, 220. oldal)

Történettudományi tanulmányok

 1. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet első szakasza
 2. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet második, befejező szakasza
 3. Hajabácsné Dobos Dóra: Teheráni konferencia hatása a második világháborús Magyarországra