Szerkesztőségünk megújult

Örömmel adunk hírt róla, hogy újjáalakult szerkesztőségünk. 2021-től, az új stáb továbbra is Farkas György főszerkesztő és jogtudományi szerkesztő vezetésével, Jakab-Köves Gyopárka hittudományi szerkesztő, Segesdi Gergő történelemtudományi szerkesztő, valamint Csanádi Viktor főszerkesztő helyettes közreműködésében dolgozik majd. Sikeres együttműködést és eredményes szerkesztői munkát kívánunk, valamint ezúton is hálásan köszönjük a korábbi Szerkesztőség áldozatos és áldásos tevékenységét!