Húsz tanulmánnyal megjelent a KRE-DIt megújult száma

Örömhír: megújult formában megjelent a KRE-DIt online tudományos folyóirat 2021/2 száma!

Az új kötetben hat jogtudományi, hét történelemtudományi és egy jogtudományi tanulmány található, illetve kettő hittudományi és négy történelemtudományi recenziót böngészhetünk.

Az év második KRE-DIt számában olyan izgalmas témákról olvashatunk, mint:
• az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
• az önvezető autók kapcsán felmerülő legfontosabb jogi kérdések
• adatvédelmi kérdések: PIPL
• a Gyermek jogairól szóló New Yorki-i Egyezmény 12. cikkének hatása a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakulására
• a tájékoztatási jog biztosításának lehetőségéről a kiskorúakat érintő házassági perekben
• a Brexit közjogi és gazdasági hatásai az Egyesült Királyság tekintetében
• az egykekérdés Kodolányi János publicisztikájában
• a Vág völgye a hírszerzés célkeresztjében
• Syneros mártír élete
• a Központi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaságnak a budapesti bérházak és lakásépítésekben játszott finanszírozási szerepe
• Camillo Castiglioni és a Magyar-Olasz Bank első három üzletéve
• egy budapesti és három vidéki reáliskola tanulóinak száma, anyanyelvi és vallási megoszlása
• Festetics László́ neveltetése és a mai oktatási rendszer
• a keresztséget érintő 20. századi változások az 1968-as országos református liturgiai felmérés válaszainak tükrében

A recenziók között a következő köteteket ismerhetjük meg:
• Fekete Csaba (szerk.): Pathai István Református szertartási könyvecskéje. Úrvacsorai Rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei
• David Jasper: Bevezetés a hermeneutikába
• Nagy Levente: Cities, Martyrs and Relics in Pannonia. Discovering the Topography
• Rudolf A. Mark: Krieg an fernen Fronten. Die Deutschen in Zentralasien und am Hindukusch 1914–1924
• Hermann Róbert, ifj. Bertényi Iván, Romsics Ignác, Eörsi László, Valuch Tibor, Tölgyessy Péter, Szalay-Berzeviczy András: Címlapon Magyarország – Hazánk története a nyugati sajtó tükrében
• Richard Dagger: ’Republicanism.’

A lapszámot a következő linken lehet elérni: http://www.kre-dit.hu/szamok/kre-dit-2021-2/