KRE-DIt 2018/2

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának második számában! Ebben a számban a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtudományi és Hittudományi Doktori Iskoláinak hallgatói és tanárai jelentetik meg tudományos írásaikat. Az első számhoz hasonlóan itt is megköszönjük állandó lektoraink munkáját. Ezzel a számmal egyúttal az eddigi szerkesztőség két tagja is búcsúzik: Dr. Farkas György Tamás, főszerkesztő, DOK elnök és ÁJK kari ügyvivő, valamint Czentnár Simon, szerkesztő és HTK kari ügyvivő. A folyóirat szerkesztését a soron következő doktorandusz képviselők veszik át.

Impresszum és felhasználási feltételek

Tartalom

Hittudományi tanulmányok

 1. Mórocz Bora: A Krisztusban való élet: a Rómaiakhoz írott levél 6,1-11.22-23 igeverseinek exegézise

Jogtudományi tanulmányok

 1. Rixer Ádám: Művészeti olimpia Magyarországon
 2. Birher Nándor – Zámbó Károly József: A szakértői jog, és demokratikusan megvalósítandó jog megkülönböztetése Arno Anzenbacher normarendjének értelmezésében
 3. Bartha Bence: A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai – témaindító
 4. Garai Renáta: A fátyol túloldalán: szeretet vagy kilátástalanság?
 5. Kantár Tamás: A hongkongi corporate governance rendszer bemutatása – minisorozat
  1. Hongkong jogrendszere
  2. Az új társasági törvény Hongkongban
  3. A Corporate Governance Kódex és a corporate governance jelentés Hongkongban
  4. A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited felépítése
  5. A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 2017. évi corporate governance jelentése
  6. A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited igazgatótanácsa
  7. A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited bizottságai
 6. Kiss László: A föderáció gondolatának fejlődése a szovjet alkotmányozás megalapozása során
 7. Lukácsi Dániel Csaba: Az alkotmányos identitás
 8. Salvador Neto Luis: Bevándorlásügy az Európai Unióban

Jogtudományi recenziók

 1. Bergendi-Rácz Diána: Szerződésszegő magatartások a Bécsi Vételi Egyezményben és az Új Ptk-ban