KRE-DIt 2019/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében harmadik, 2019-ben pedig első számában, melyben eddigi gyakorlatunknak megfelelően ezúttal is a Károli Gáspár Református Egyetem mindhárom doktori iskolájának tudományterületéről jelentetünk meg tanulmányokat. A hittudományi rovatban olyan tanulmányok találhatók, melyeket a 2019. április 25-én megrendezett VII. Conferentia Rerum Divinarum kari konferencián elhangzott előadások alapján dolgoztak ki a szerzők.

A jogtudományi rovat kapcsán komoly szakmai elismerés folyóiratunk számára és egyben külön megtiszteltetés a folyóirat szerkesztőségének, hogy a KRE-DIt 2019/1. számában három elismert egyetemi tanár, Prof. Dr. Domokos Andrea (a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője); Prof. Dr. Belovics Ervin (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének vezetője, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettese) valamint Prof. Dr. Szalma József, (a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének egyetemi tanára, MTA doktora, akadémikus, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének nyugalmazott rendes egyetemi tanára) is publikálja tanulmányát, mely nagyban emeli a folyóirat szakmai színvonalát, ösztönző iránymutatást, példát szolgáltatva a doktorandusz közösség egészének.

Az előző számokhoz hasonlóan most is megköszönjük állandó lektoraink munkáját, mellyel nagyban hozzájárultak a lapszám megjelenéséhez.

A KRE-DIt 2019/1. számának előkészítése, megjelentetése során Rapali Vivien Regina (szerkesztő és BTK kari ügyvivő) szerkesztőségi tag mellett a folyamatos működés biztosítása érdekében Czentnár Simon (szerkesztő és korábbi HTK kari ügyvivő) szerkesztőségi tag és Dr. Farkas György Tamás (főszerkesztő, DOK elnök és ÁJK kari ügyvivő) főszerkesztő is folytatta munkáját. A KRE-DIt 2019/1. számának megjelenésével egyúttal örömmel üdvözöljük a szerkesztőség új tagját, Dr. Pétery-Schmidt Zsolt szerkesztőségi tagot és HTK kari ügyvivőt!

Impresszum és felhasználási feltételek

Tartalom

Hittudományi tanulmányok

A VII. Conferentia Rerum Divinarom doktorandusz konferencia tanulmányai

 1. Bozó Réka: Démon(i) névmutató – ártó lények és erők az Ószövetségben
 2. Péntek Dániel Gábor: A 88. zsoltár a Kórah fiai-zsoltárok kontextusában
 3. Nagy József: A Jelenések könyvének kozmológiája
 4. Balogh Dávid: Istentiszteleti bibliaolvasás az 5. századig
 5. Jakab Bálint Mihály: Református egyházi önkép a püspöki jelentésekben
 6. Czentnár Simon: Irányzatok a kálvini hermeneutika kutatásában

Jogtudományi tanulmányok

 1. Domokos Andrea: A büntetőjogi felelősség erkölcsi vonatkozásairól
 2. Belovics Ervin: Az új Büntető Törvénykönyv egyes koncepcionális kérdéseiről
 3. Szalma József: Összegezés az új Polgári Törvénykönyvről
 4. Cservák Csaba: Alkotmánybíráskodás a Pireneusokon túl
 5. Arató Balázs: Gondolatok egy sajátos szerződéses jogviszonyról
 6. Farkas György Tamás: A nemzetiségek parlamenti képviseletének alkotmányos alapja Magyarországon, az alkotmányos mulasztás kérdése az Alkotmánybíróság határozatai fényében
 7. Rimaszécsi János: A hatalommegosztás hagyományos és új tényezői, különös tekintettel az alkotmánnyal foglalkozó szervekre
 8. Lukácsi Dániel Csaba: Az Országgyűlés ellenőrző szervei
 9. Balássy Ádám Miklós: Jogállam, joguralom vagy jogállami joguralom? A különálló Közigazgatási Bíróságról szóló T/6295-ös törvényjavaslat problematikái
 10. Kulifay Bálint: Az Amerikai Konföderációs Államok (minisorozat)
  1. Az Amerikai Konföderációs Államok történeti háttere
  2. Az Amerikai Konföderációs Államok alkotmánya
  3. Az Amerikai Konföderációs Államok törvényhozása
 11. Bálint Kulifay: The United States of America Under the Articles of Confederation
 12. Babják Réka Rebeka: A filmek támogatási rendszere Magyarországon
 13. Birkás Norbert: Fejezetek a volt Jugoszlávia alkotmánytörténetéből
 14. Molnár Péter – Varga Ferenc: Az OECD Jelentések Alkalmazási Lehetőségei az Elektronikus közigazgatási kutatások és fejlesztések során
 15. Regős Franciska: A környezeti kár fogalma a nemzetközi jogban
 16. Regős Franciska: Területi szuverenitás és a nemzetközi környezetvédelmi jog
 17. Szabó Dorina: Gondolatok a köztársasági elnök igazságszolgáltatást érintő hatásköreiről

Történettudományi tanulmányok

 1. Cservenka Ferdinánd: A szlovák gyorsdandár harci tevékenysége 1941. július 7-től 21-ig