KRE-DIt 2020/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében ötödik, 2020-ban pedig első számában!

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Juhász Imre: Reformok a polgári perrendtartás korszerűsítése érdekében 2010-2018 között
 2. Simicskó István: Veszélyhelyzet van
 3. Havasi Sára: Mozgástér a büntetés-végrehajtásban figyelemmel a 32/2014. (XI.3.) AB határozatban foglaltakra
 4. Fábryné Keszler Nikolett: Rabmunka és reintegráció
 5. Szabó András: Resztoratív igazságszolgáltatás – érvek és ellenérvek 50 év távlatából
 6. Kucsera Bettina: Kitekintés a külképviseleti választások problémakörére
 7. Lengyel Júlia: Atipikus munkaformák szerepe a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában
 8. Luis Salvador Neto: The challenges of the african migration
 9. Holló Róbert: A tét emelése az alapjogvédelemben – a vadállatok joga, mint önálló jogág
 10. Pethő András: A hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek különös jegyei a kártérítési jogban
 11. Lukácsi Dániel Csaba: A „közvetlen” alkotmányjogi panasz
 12. Ouk Varinic: Az alkotmányjogi panaszok általános megítélése
 13. Regős Franciska: A papírgyár valamint a Costa Rica és Nicaragua ügyek: néhány nemzetközi környezetvédelmi kérdés a Nemzetközi Bíróság asztalán
 14. Regős Franciska: A határon átterjedő környezeti hatásvizsgálat kapcsolata más nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségekkel
 15. Ripszám Dóra: Emberkereskedelem az interneten
 16. Serbakov Márton Tibor: Gondolatok a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorcselekmények megelőzésének elméleti kérdéseiről, különös tekintettel az internethez kötődő megelőzési módszerekről

Történelemtudomány tanulmányok

 1. Varga Ágnes Katalin: Milotay István és a Darányi-kormány. Jobboldali radikalizálódás, a győri program és az első zsidótörvény
 2. Cservenka Ferdinánd: A szlovák haderő kiépítése és előkészületei a Lengyelország elleni hadjáratra