KRE-DIt 2021/2

2021/2-es lapszám

Széchenyi István Hitel című munkájában megfogalmazta a következő gondolatokat: „Az ész erő, s így az ész boldogság. […] A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma: […] Nem termékeny lapány, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” A KRE-DIt szerkesztősége Széchenyi intelmeit megfogadva hiszi és vallja, hogy munkájával kötelessége a nemzet boldogulását szolgálni, folyóiratát ennek szellemében szerkeszti.

Tartalom

Az aktuális szám szerkesztői

Csanádi Viktor
dr. Farkas György Tamás
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Tóth-Gyóllai Dániel

Az aktuális szám lektorai

Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Dr. László Emőke
Dr. Molnár Erzsébet
Prof. Dr. Colin Swatridge
Prof. Dr. Szávai Ferenc