KRE-DIt 2021/2 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében nyolcadik, 2021-ben pedig második rendes számában! Az aktuális számban doktoranduszok és a graduális képzésben résztvevő tehetséges hallgatók tanulmányai olvashatók.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk továbbá a nemrég megjelent jogtudományi különszámunkat, amely Magyarország Alaptörvénye elfogadásának 10. évfordulója előtt tiszteleg, valamint a Studia Iuris, Historiae et Theologiae konferenciakötetünket.

Mindezek mellett az aktuális szám megjelenésével leköszön főszerkesztői és a jogtudományi rovat szerkesztői tisztségéről dr. Farkas György Tamás, aki a KRE-DIt online tudományos folyóirat ötletgazdája és egyik alapítója volt. A szerkesztőség ezúton hálásan köszöni dr. Farkas György Tamásnak a folyóirat létrehozása és elindítása során, valamint az azóta eltelt közel négy évben kifejtett áldozatos, színvonalas munkáját!

Jogtudományi tanulmányok

 1. Gonda Zsolt: Az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)
 2. Gonda Zsolt: Az önvezető autók kapcsán felmerülő legfontosabb jogi kérdések
 3. Péter Molnár: Comparison of the new Chinese Personal Data Protection Law (PIPL) with GDPR and CCPA
 4. Orbánné Szél Napsugár Ágnes: A Gyermek jogairól szóló New Yorki-i Egyezmény 12. cikkének hatása a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakulására
 5. Orbánné Szél Napsugár Ágnes: A tájékoztatási jog biztosításának lehetőségéről a kiskorúakat érintő házassági perekben – látványos egyedi gesztus vagy hathatós jogvédelem?
 6. Ronga Adrienn: A Brexit közjogi és gazdasági hatásai az Egyesült Királyság tekintetében

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Demeter Kata: Az egykekérdés Kodolányi János publicisztikájában
 2. Keller-Deák Kristóf: A Vág völgye a hírszerzés célkeresztjében
 3. Krisztina Dóra Fodor: Syneros martyr, the ‘monachus’ in the light of the passions and martyrologies
 4. Pap István: A Központi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaságnak a budapesti bérházak és lakásépítésekben játszott finanszírozási szerepe (1908–1911)
 5. Pap István: Camillo Castiglioni és a Magyar-Olasz Bank első három üzletéve
 6. Rátvay-Nagy Dániel: Egy budapesti és három vidéki reáliskola tanulóinak száma, anyanyelvi és vallási megoszlása 1867-1914
 7. Zsidai Réka: Festetics László́ (1785– 1846) neveltetése és a mai oktatási rendszer

Hittudományi tanulmányok

 1. Pető-Veres Kata: A keresztséget érintő 20. századi változások az 1968-as országos református liturgiai felmérés válaszainak tükrében

Hittudományi recenziók

 1. Pető-Veres Kata: Fekete Csaba (szerk.): Pathai István Református szertartási könyvecskéje. Úrvacsorai Rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei
 2. Tikász Ábel: David Jasper: Bevezetés a hermeneutikába

Történelemtudományi recenziók

 1. Krisztina Dóra Fodor: Levente, Nagy: Cities, Martyrs and Relics in Pannonia. Discovering the Topography
 2. Forgács Márton: Rudolf A. Mark: Krieg an fernen Fronten. Die Deutschen in Zentralasien und am Hindukusch 1914–1924
 3. Jeki Gabriella: Hermann Róbert, ifj. Bertényi Iván, Romsics Ignác, Eörsi László, Valuch Tibor, Tölgyessy Péter, Szalay-Berzeviczy András: Címlapon Magyarország – Hazánk története a nyugati sajtó tükrében
 4. Segesdi Gergő: Dagger, Richard. “Republicanism.”

Absztraktok

Abstracts

Impresszum

Az aktuális szám szerkesztői:
Csanádi Viktor
dr. Farkas György Tamás
Jeki Gabriella
dr. Lukácsi Dániel Csaba
Pető-Veres Kata
Segesdi Gergő
Tóth-Gyóllai Dániel

Az aktuális szám lektorai:
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Dr. László Emőke
Dr. Molnár Erzsébet
Prof. Dr. Colin Swatridge
Prof. Dr. Szávai Ferenc