KRE-DIt 2022/1 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében kilencedik, 2022-ben pedig első rendes számában! Ahogyan korábban, hitvallásunkhoz híven most is hangsúlyt helyeztünk arra, hogy doktori hallgatók írásai mellett tehetséges, a graduális képzésben résztvevő és doktori pályára készülő hallgatók munkáit is közreadjuk.

A Magyar Jogász Egylet – a hazai jogi karok együttműködésével – 2021. november 18-án pályázatot hirdetett graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktoranduszhallgatók részére kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervező tevékenységük támogatása érdekében. Az Ösztöndíjprogram kiemelt célja volt – a hagyományosabb tanulmány írásának támogatása mellett – olyan, újító jellegű ötletek kidolgozásának, kifejtésének támogatása, amelyek választ adhatnak a jogdogmatika-, illetve a jogintézmények által le nem fedett területek problémáira, valamint hozzájárulhatnak a jogrendszer működésének, elveinek megújításához, hatékonyságának növeléséhez. A Károli Gáspár Református Egyetem sikeresen pályázó jogász szakos, valamint doktorandusz hallgatói pályaműveinek publikálását a KRE-DIt a KRE-DOK online tudományos folyóirata vállalta. Az elkészült munkákat a lapszám külön rovatában tekintheti meg a Tisztelt Olvasó.

Hittudományi tanulmányok

 1. Balogh Péter: A keresztyének egységének szerepe a misszióban – Pál apostol és társai összefogásának példája
 2. Jakabné Köves Gyopárka: A szövetségi teológia módszertana
 3. Pétery Schmidt Zsolt: Mitől teológiai a teológia? Colin Gunton és John Webster bevezetése a dogmatika világába
 4. Strifler Zoltánné: „Semper reformanda” a digitális kor keretei között német és magyar nyelvterületeken

Jogtudományi tanulmányok

 1. Adler Brigitta: Protokoll és jogok – problémafelvetés a szülészeti ellátást meghatározó szokásokról
 2. Róbert Holló: American Indian Self-Determination: Brief History History and The Political Economy of a Policy that Works
 3. Lajos Edina: Az emberi jogok védelmezése vagy a közigazgatás visszásságainak orvoslása?
 4. Molnár Péter: Terminológiai változások az elektronikus közigazgatás területén
 5. Ripszám Dóra: A veszélyhelyzetről röviden, különös tekintettel annak aktualitására
 6. Szabó Imre Szilárd: Munkajogi kérdések az országgyűlési választásokról
 7. Tóth-Gyóllai Dániel: A magyarországi református lelkészképző intézmények állami elismerése – Tanulmány a rendszerváltás körüli felsőoktatás-politikai változások egyházi felsőoktatási intézményekre gyakorolt hatásáról

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Bári Sándor: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének eszmerendszere
 2. Patrícia Berek: Ein Vergessenes Ungarisches Genie Dénes Mihály, Erfinder des Telehor
 3. Horváth Angelus: Egy ellentmondásos viszony: Jászi Oszkár és a zsidóság
 4. Kiss Anna: A Vietnámi háború magyarországi reprezentációjának forrásai és lehetséges elemzési módjai
 5. Kiss-Mikó Nikoletta: Várjobbágyságtól a köznemességig: A Rádayak eredettörténete
 6. Kovács Balázs: A „szocreál” és a „szocmodern” határán A Fiastyúk utcai lakótelep építéstörténete
 7. Semsey Enikő: Németország politika- és művelődéstörténetéről az 1951-ben Kelet-Berlinben felállított Sztálin-szobor kapcsán
 8. Timári Krisztián Attila: A Habsburg Birodalom keleti politikai rendszere és útja az utolsó törökellenes háborúba
 9. Tolnai Gyula: Adalékok Nagykőrös történetéhez 1918-1919 között

Hittudományi recenziók

 1. Pető-Veres Kata: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága

Történelemtudományi recenziók

 1. Kiss Anna: Bao Ninh: A háború szomorúsága

Jogtudományi különrovat

Absztraktok

Abstracts/Resümees

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. László Emőke

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba

Történelemtudomány
Dr. Béres István
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Kovács Dávid
Dr. habil. F. Romhányi Beatrix
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Dr. habil. Ujváry Gábor

Német szaknyelvi lektor
Veres Violetta