KRE-DIt 2022/2 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizedik, 2022-ben pedig második rendes számában! Jelen lapszám munkáiba lektorként bekapcsolódott szerkesztőségünk két korábbi tagja, Dr. Farkas György Tamás, illetve Dr. Rapali Vivien. A szerkesztőség körében pedig új tagként köszönthetjük Timári Krisztián Attilát.

A lapszámban megjelent írások mellet Tisztelt olvasóink figyelmébe ajánljuk továbbá az ősz folyamán megjelent Újkor – Új Kor? Kontinuitás és periódusok, ismétlődő történelmi mintázatok és egyedi fordulópontok a társadalom-, gazdaság- és hadtörténelem szemszögéből című történelemtudományi különszámunkat is!

Hittudományi tanulmányok

 1. Tóth-Gyóllai Dániel: Kérdőív lelkipásztori kompetenciákról, szolgálati területekről

Jogtudományi tanulmányok

 1. Cservák Csaba: A történeti alkotmányosság és a főispáni tisztség
 2. Cservák Csaba: Az Alkotmánybíróság igazságszolgáltatási szerepéről
 3. Farkas György Tamás: A német választási rendszer kisebbségekre vonatkozó rendelkezései szövetségi és tartományi szinten
 4. Juhász Imre: Fiume példátlan fejlődése és ennek jogi háttere Giovanni de Ciotta polgármestersége idején
 5. Lajos Edina: A vallásszabadság és kereszténység európai megítéléséről, különös tekintettel a görög sajátosságokra
 6. Lajos Edina: Jogértelmezés és erkölcs
 7. Mercz Mónika: Alkotmányos identitás a tagállamokban – és az EU-ban?
 8. Ronga Adrienn: A halálbüntetés napjaink büntetőjogi szankciórendszerében való alkalmazása nemzetközi kitekintésben
 9. Schmidt László: A hatályos magyar civilisztikai és kánonjogi jogszabályok összehasonlítása, az új Egyháztörvény és az ehhez kapcsolódó egyes alkotmánybírósági és EJEB döntések bemutatása

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Balogh Atilla: Harc a lángok ellen – A Keresztes-Fischer Ferenc vezette Belügyminisztérium tűzrendészeti politikája (1931–1935)
 2. Bödő Krisztián: „Róna határja tágas és igen termékeny” – Besnyő, az ercsi uradalom egyik pusztája
 3. Juhász Eszter: Oslay József Oswald OFM, az Egri Norma és a Ferences Szegénygondozó Nővérek (Congregatio Sororum Pauperibus Succurrentium) rendjének alapítása
 4. Keller-Deák Kristóf: A rejtett katonai attasék Csehszlovákiában 1920–1928 között
 5. Kovács Veronika Luca: „Európé” szívének felülvizsgálata biztonságpolitikai szempontból

Hittudományi recenziók

 1. Dániel Tóth-Gyóllai: Béla Vasady: A lelkész mint… vagy: mintalelkész
  (angol nyelvű recenzió)

Történelemtudományi recenziók

 1. Timári Krisztián Attila: James Falkner: Prince Eugene of Savoy- A Genius for War Against Louis XIV and the Ottoman Empire

Újkor – Új Kor? Kontinuitás és periódusok, ismétlődő történelmi mintázatok és egyedi fordulópontok a társadalom-, gazdaság- és hadtörténelem szemszögéből (történelemtudományi különszám)

Absztraktok

Abstracts

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. László Emőke

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba
Dr. Farkas György Tamás

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Rapali Vivien
Prof. Dr. Szávai Ferenc