A kötet lektorai

Az Újkor – Új Kor? Kontinuitás és periódusok, ismétlődő történelmi mintázatok és egyedi fordulópontok a társadalom-, gazdaság- és hadtörténelem szemszögéből című kötet lektorait alább soroltuk fel. Lektoraink segítő munkáját ezúton is hálásan köszönjük!

Prof. Dr. Hermann Róbert DSc., egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézet

  • Keserű Norbert: Egressy Gábor kormánybiztossági tevékenysége az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban
  • Lőrinczi Dénes: Adalékok Sepsiszentgyörgy rendvédelméhez (1877–1913)

Prof. Dr. habil. Nagy Mariann PhD., egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézet

  • Segesdi Gergő: A köztársasági kérdés a magyar politikai közbeszédben 1918 és 1928 között

Prof. Dr. Horváth Miklós DSc., egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézet

  • Madácsy Tamás: A Magyar Demokrata Fórum Zala megyei szervezeteinek megjelenése a helyi nyilvánosságban, 1988-1989
  • Mati Márton: A Magyar Vöröskereszt Misszió szerepe a szibériai hadifoglyok hazaszállításában
  • Vendriczki Róbert: Kémjátszma Vietnamban – A vietnami magyar misszió a Pax rezidentúra forrásainak tükrében

Dr. Kincses Katalin Mária CSc., egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézet

  • Ambrózy Gábor: Az antijozefinista Batthyányak – Batthyány József és Batthyány Tivadar röpiratai az 1780-as évek politikai irodalmának tükrében
  • Juhász Eszter: Egy lehetetlen katolikus egyházközösség a főváros szívében – A budapesti Szent Rita plébánia alapításának (1945-1952) története
  • Pap István: A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság születése – 1920
  • Zsidai Réka: A locke-i és a rousseau-i nevelési elvek a gyakorlatban: Festetics László neveltetése a felvilágosodás szellemében és a mai oktatást szabályozó dokumentumok tükrében