Szerzői útmutató és kézirat beküldése

Stíluslap

A KRE-DIT felületén megjelenő tanulmányok formai követelményei megegyeznek a KRE-BTK honlapján található stíluslap előírásaival, azzal az eltéréssel, hogy az itt közreadott tanulmányoknak tartalmaznia kell a magyar cím mellett, egy angol címet is, valamint a tanulmány elején szerepelni kell egy magyar- illetve egy angol nyelvű absztraktnak kulcsszavakkal ellátva. Abban az esetben, hogyha a tanulmány angol vagy német nyelvű, akkor az első absztrakt készüljön a tanulmány választott nyelvén, míg a második magyarul:

Terjedelem

Tanulmány 10.000-től 60.000 karakter

Recenziókat: 5.000-től 15.000 karakter

A terjedelem lábjegyzetszöveggel együtt értendő.

Nyelv

A kéziratokat magyar, angol, illetve német nyelven várjuk. Idegen nyelvű kéziratok esetében a beküldéskor a témavezetői ajánlásnak tartalmaznia kell a nyelviellenőrzés megtörténtét is.

Beküldési feltétel hallgatók számára

A formai feltételek teljesítése mellett a kéziratokhoz ajánlást is kell csatolni (idegen nyelvű írás esetében a nyelvi ellenőrzés meglétét is), melynek kiállítása doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében a témavezető részéről, graduális képzésben résztvevő hallgatók esetében pedig a szaktanár részéről történik. Az ajánlás az oktató által közvetlenül megküldött elektronikus levél formájában is elfogadható.

KITÖLTHETŐ LEKTORI AJÁNLÁS ITT TÖLTHETŐ LE

Kézirat beküldése

Amennyiben a fenti formai és tartalmi követelményeknek mindenben megfelel, úgy a kézirat, valamint annak melléklete beküldhető a választott rovathoz tartozó gombbal.