Három kollégával bővült a szerkesztőségünk

Ismét új kollégákkal bővült a KRE-Dit szerkesztősége, akik hozzánk hasonlóan motiváltak és lelkesek. Tóth-Gyóllai Dániel és Pető-Veres Kata mindketten a hittudomány szakterületének kiválóságai, míg Lukácsi Dániel Csaba a jogtudomány oldaláról erősíti csapatunkat!

Alig várjuk a közös munkát! (Ne feledjétek, hogy már várjuk az új tanulmányokat mindhárom területről!)

Közkinccsé tennéd saját kutatásodat? Mutatjuk, hogyan teheted meg!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:

·       Élet és Tudomány

·       Természet Világa

·       Valóság

A kategóriákról és a pályázatról bővebben:

http://eletestudomany.hu/hu/cikkpalyazati_felhivas_–_doktoranduszok_szamara

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. november 8.

Mindhárom kategória első három helyezettje pénzdíjazásban részesül.

Cikkpályázat tele lehetőségekkel

Cikkpályázat ifjúsági szakemberek, fiatal kutatók és doktoranduszok, valamint fiatal szerzők számára

A Nemzeti Ifjúsági Tanács számára kiemelten fontos cél, hogy a fiatalok fejlesztése és képviselete mellett nagy hangsúlyt fektessen a velük foglalkozó szakemberek és szervezetek munkájának támogatására. Ennek egyik fontos elemeként a NIT szakmai partnerségben a Doktoranduszok Országos Szövetségével elindította szakmai folyóiratát YZ címmel, illetve ehhez kapcsolódóan cikkpályázatot hirdet.

A pályázat részeként olyan szakmai és tudományos cikkeket, elemzéseket, publikációkat várunk, amelyek témájukban kapcsolódnak a fiatalokhoz, az ifjúsági munka, vagy az ifjúságpolitika bármely aspektusához.

Az első három helyezett pénzdíjazásban (nettó 75.000 Ft – 50.000 Ft – 25.000 Ft) részesül a zsűri döntése alapján.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 17. 23:59

Pályázati kritériumok és a benyújtás részletei:

https://dosz.hu/hir/cikkpalyazat-ifjusagi-szakemberek-fiatal-kutatok-es-doktoranduszok-valamint-fiatal-szerzok-szamara—2

https://www.facebook.com/DOSZ.phd/photos/a.163480933853584/1809415125926815/

Így építs fel gyorsan és hatékonyan nemzetközi szintű kutatásokat

A DOSZ és az MNB együttműködésével megvalósuló Tudásközpont előadások célja, hogy konkrét ötleteket, technikákat, módszertanokat, adatbázisokat mutassanak be a társadalomtudományi kutatásokhoz.

Az előadók:

  • Banai Ádám: MNB monetáris politikáért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója.
  • Gánics Gergő: az MNB kutatója, aki Barcelonában, Spanyolországban szerezte a doktori címét.
  • Neszveda Gábor: az MNB kutatója, aki Tilburgban, Hollandiában szerezte a doktori címét

Helyszín: MS Teams

Jelentkezés október 1. éjfélig.

Regisztráció: https://forms.gle/XENQqGUCHogKmSYZ7

Facebook esemény: https://fb.me/e/4tyrPrXR9

Felhívás: újra várjuk a publikációkat

Szeretettel felhívjuk minden volt és leendő Szerzőnk figyelmét, hogy szerkesztőségünk a mai naptól nagy örömmel fogadja a 2021/2-es számba készülő írásokat hittudományi-, jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában.

Beküldési határidő: 2021.10.25.

Stíluslap: http://www.kre-dit.hu/utmutato-szerzoknek/

A stíluslaptól eltérően kérjük a tanulmányokat magyar cím mellett angollal is ellátni, illetve a tanulmány elején szerepeljen magyar- és angol nyelvű absztrakt kulcsszavakkal ellátva.

Tanulmányok, recenziók és fordítások, mellett folyóiratunkba már forrásközlő munkák is beküldhetők.

Lehetőség van továbbá angol-, illetve német nyelven írásokat is beküldeni. Ebben az esetben azonban kérjük tisztelt Szerzőinket, hogy a beküldés során csatolt lektori vélemény tartalmazza a nyelvi ellenőrzést megtörténtét is.

Szerzőink figyelmébe ajánljuk továbbá, hogy amennyiben a történelemtudományi rovatba olyan tanulmányt terveznek beküldeni, amely kívül esik a XIX-XX. századot felölő időszakon, úgy érdemes azt a beküldési határidő lejárta előtt jelezni a számunkra, hogy fel tudjuk kérni a megfelelő lektort a munka elbírálására. A beküldési határidő természetesen ebben az esetben is október 25.

Mindannyiuknak jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel,

A KRE-DIt folyóirat szerkesztősége

Új szám jelent meg!

Örömmel adjuk hírül, hogy megjelent folyóiratunk 2021/2. száma!

A címlap itt érhető el: http://www.kre-dit.hu/szamok/kre-dit-2021-1/

Bízunk benne, hogy mindenki talál majd benne értékes érdekességet!

„Tanítsunk Magyarországért!” – mentorálási lehetőség egyetemistáknak

Élményszerzés, pályaorientáció, kölcsönös tanulás és összetartó közösség: ez mind a „Tanítsunk Magyarországért” program, amihez tartozni és amit támogatni is nagyszerű dolog. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös kezdeményezésű, kortárs mentorálási tevékenységen alapuló, „Tanítsunk Magyarországért” programhoz Egyetemünk is csatlakozott.

A kezdeményezés alapja: jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk és látni, hogy ennek mások is hasznát veszik. A program célja, hogy a kistelepülésen élő gyerekek számára – mentoraik segítségével – megmutassa, hogy tanulással, képességeik fejlesztésével sokra vihetik.

A kezdeményezéshez csatlakozó egyetemisták egy féléves egyetemi kurzus elvégzését követően, hetedik osztályos diákokat mentorálhatnak a résztvevő általános iskolák valamelyikében. Egy hallgató heti 4-6 órában, maximum 3-5 kisdiákot vehet a szárnyai alá.

A mentorálás célja, hogy a diákok sikerrel fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, valamint képességeiknek és készségeiknek megfelelő középfokú oktatási intézményben tanuljanak tovább.

Mentorálás megkezdésének feltétele: felkészítő kurzus elvégzése (TM1-es kurzus – szabadon választható tárgy, a kreditértéke: 2). TM1-es kurzus kezdete: 2021/2022. tanév őszi félévtől, 2021 szeptemberétől.

Jogosultak köre: minden olyan 30. életévét be nem töltő hallgató, aki elvégezte a TM1-es kurzust, függetlenül a képzési rendjétől.

Mentorálás időtartama: minimum 1 félév a 2021/2022. tavaszi félévétől, 2022. februártól.

Térítési díjak hallgatók számára: a mentorálás félévében havi 30.000 Ft ösztöndíjat; továbbá a közös programokon, a mentorált diákok felmerülő költségeinek fedezésére havi 10.000 Ft költőpénzt (pl. belépőjegyekre); valamint a célállomásig szóló ingyenes utazási lehetőséget kapnak a TM Kártya felmutatásával a MÁV vonatain és a Volán buszjáratain.

A programról bővebb információ a https://tmo.gov.hu/ oldalon érhető el.

Közösen, egy célért dolgozik a három doktori iskola

A Doktorandusz Önkormányzat KRE(R)ÁCIÓ néven, Jakab-Köves Gyopárka koordinálásával, félévenkénti beszámolási kötelezettséggel létrehozott egy interdiszciplináris kutatóműhelyt. Az új szervezet a három Doktori Iskola (KRE HDI, TDI és ÁJDI) hallgatóit kapcsolja össze egy közös projektbe.

Az egyhangúlag megszavazott és most létrehozott kutatóműhely végzi a három doktori iskola közös munkájának összehangolását, illetve az ezzel kapcsolatos kiegészítő tevékenységeket, mint például az egyes tudományterületek népszerűsítése, projektirányítás, disszemináció, workshopok és konferenciák szervezése, a hallgatók egymáshoz közelebb hozása és még ennél is többet.

A kutatóműhely a Károli Gáspár Református Egyetem három doktori iskolájának  közös együttműködésre nyitott fiatal doktoranduszainak kutatómunkáját hangolja össze. Tesszük mindezt interdiszciplináris módon, a teológia, a történelem és a jogi tudományok közös területein végzett tudományos munkát szeretnénk egymás tapasztalatainak és kutatásainak segítségével tovább mélyíteni, a különböző módszerek összehangolásával új megközelítéseket alkalmazni. A közös kutatás és közös tudományos működés célja az, hogy a protestáns és magyar teológiai és történeti tudományos hagyományok fenntartását 21. századi, progresszív megközelítésekkel újrafogalmazza, továbbá azt kivigye a társadalom nyilvánossága elé és ott élővé tegye a megszerzett tudást. A kutatóműhely az „internalizált” tudományos és keresztyén hagyomány, azaz egy élő hagyományban lakozás helyét és fórumát kívánja megteremteni” – mondta el a most létrehozott kutatóműhely kapcsán Jakab-Köves Gyopárka, az új projekt koordinátora.

A kutatóműhely lehetőséget kíván biztosítani:

  • belső kutatókörök és kutatócsoportok létrehozására és működésére,
  • tudományos pályázatokon való részvételre,
  • publikációs lehetőség biztosítására,
  • szélesebb társadalmi körben a tudományos eredmények népszerűsítésére,
  • valamint a közös párbeszéd előteremtése céljából interdiszciplináris regionális és nemzetközi konferenciák megszervezésére.

Keressetek minket bizalommal!