Huszonnyolc tanulmánnyal és két recenzióval megjelent a KRE-DIt 2022/1-es lapszáma

Tisztelt Olvasóink!

Nagy örömmel értesítjük Önöket, hogy megjelent a KRE-DIt folyóirat 2022/1-es száma.
Az aktuális lapszámban huszonnyolc tanulmányt és két recenziót olvashatnak hit-, jog- és történelemtudományi témakörben.
A lapszám megjelenésével a KRE-DIt szerkesztősége a nyári időszakra szünetre vonul. Korábbi tanulmányaink heti megosztásával, valamint a 2022/2-es szám felhívásával szeptemberben fogunk jelentkezni.
Kérdés esetén ugyanakkor keressék bizalommal szerkesztőségünket!
Kívánunk mindannyiuknak kellemes nyári időtöltést!
A KRE-DIt folyóirat szerkesztősége

Továbbra is várjuk az írásokat a 2022/1-es számba hittudományi-, jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában

Ismételt felhívás!

Szeretettel felhívjuk minden volt és leendő Szerzőnk figyelmét, hogy szerkesztőségünk továbbra is nagy örömmel várja a 2022/1-es számba készülő írásokat hittudományi-, jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában.

Beküldési határidő: 2022. március 23. éjfél.

A munka során kérjük, hogy a következő linken elérhető stíluslapot használják! A szerkesztőség ez alapján fogja elvégezni a formai áttekintést.

Stíluslap: https://btk.kre.hu/images/doc/stiluslap2021.pdf

A stíluslaptól eltérően kérjük a tanulmányokat magyar cím mellett angollal is ellátni, illetve a tanulmány elején szerepeljen magyar- és angol nyelvű absztrakt kulcsszavakkal ellátva.

Az absztraktok esetében kérjük a következő formai dolgokat betartani: az absztrakt terjedelme 10-15 sor legyen, szerepeljen benne a tanulmány tartalmának rövid ismertetése, a használt módszertan, a felállított koncepció, illetve hipotézis, valamint egy konklúzió.

A tanulmányokat minden esetben szükséges jegyzetapparátussal és bibliográfiával ellátni.

A terjedelmi követelmények a tanulmányok és recenziók esetében a következők:

  • Tanulmányoknál: 10.000-től 60.000 karakter szóközökkel. Ebbe a terjedelembe beleértendők a címek, az absztraktok és a kulcsszavak, a törzsszöveg, a jegyzetapparátus, valamint a bibliográfia.
  • Recenzióknál: 5.000-től 15.000 karakter szóközökkel.

Tanulmányok, recenziók és fordítások, mellett folyóiratunkba már forrásközlő munkák is beküldhetők.

Magyar mellett angol-, illetve német nyelvű írásokat is várunk. Ebben az esetben azonban kérjük tisztelt Szerzőinket, hogy a beküldés során csatolt lektori vélemény tartalmazza a nyelvi ellenőrzést is. Emellett angol vagy német nyelvű tanulmány esetén az angol/német nyelvű cím, absztrakt és kulcsszavak mellett szükséges magyar nyelvű cím, absztrakt és kulcsszavak megadása.

Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy amennyiben a történelemtudományi rovatba olyan tanulmányt terveznek beküldeni, amely kívül esik a XVIII-XX. századot felölő időszakon, úgy érdemes azt a beküldési határidő lejárta előtt jelezni a számunkra, hogy fel tudjuk kérni a megfelelő lektort a munka elbírálására. A beküldési határidő természetesen ebben az esetben is március 23. éjfél.

A 2021/2-es lapszámot a következő linken tudják megtekinteni: http://www.kre-dit.hu/szamok/kre-dit-2021-2/

Mindannyiuknak jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel,

A KRE-DIt folyóirat szerkesztősége

Várjuk a tanulmányokat a 2022/1-es számba hittudományi-, jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában

Felhívás!
Szeretettel felhívjuk minden volt és leendő Szerzőnk figyelmét, hogy szerkesztőségünk a mai naptól nagy örömmel fogadja a 2022/1-es számba készülő írásokat hittudományi-, jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában.

Beküldési határidő: 2022. március 23. éjfél.

A munka során kérjük, hogy a következő linken elérhető stíluslapot használják! A szerkesztőség ez alapján fogja elvégezni a formai áttekintést.
Stíluslap: https://btk.kre.hu/images/doc/stiluslap2021.pdf
A stíluslaptól eltérően kérjük a tanulmányokat magyar cím mellett angollal is ellátni, illetve a tanulmány elején szerepeljen magyar- és angol nyelvű absztrakt kulcsszavakkal ellátva.

Az absztraktok esetében kérjük a következő formai dolgokat betartani: az absztrakt terjedelme 10-15 sor legyen, szerepeljen benne a tanulmány tartalmának rövid ismertetése, a használt módszertan, a felállított koncepció, illetve hipotézis, valamint egy konklúzió. A tanulmányokat minden esetben szükséges jegyzetapparátussal és bibliográfiával ellátni.

A terjedelmi követelmények a tanulmányok és recenziók esetében a következők:
• Tanulmányoknál: 10.000-től 60.000 karakter szóközökkel. Ebbe a terjedelembe beleértendők a címek, az absztraktok és a kulcsszavak, a törzsszöveg, a jegyzetapparátus, valamint a bibliográfia.
• Recenzióknál: 5.000-től 15.000 karakter szóközökkel.

Tanulmányok, recenziók és fordítások, mellett folyóiratunkba már forrásközlő munkák is beküldhetők.

Magyar mellett angol-, illetve német nyelvű írásokat is várunk. Ebben az esetben azonban kérjük tisztelt Szerzőinket, hogy a beküldés során csatolt lektori vélemény tartalmazza a nyelvi ellenőrzést is. Emellett angol vagy német nyelvű tanulmány esetén az angol/német nyelvű cím, absztrakt és kulcsszavak mellett szükséges magyar nyelvű cím, absztrakt és kulcsszavak megadása.

Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy amennyiben a történelemtudományi rovatba olyan tanulmányt terveznek beküldeni, amely kívül esik a XVIII-XX. századot felölő időszakon, úgy érdemes azt a beküldési határidő lejárta előtt jelezni a számunkra, hogy fel tudjuk kérni a megfelelő lektort a munka elbírálására. A beküldési határidő természetesen ebben az esetben is március 23. éjfél.

A 2021/2-es lapszámot a következő linken tudják megtekinteni: http://www.kre-dit.hu/szamok/kre-dit-2021-2/

Mindannyiuknak jó munkát kívánunk!
Üdvözlettel,
A KRE-DIt folyóirat szerkesztősége

Húsz tanulmánnyal megjelent a KRE-DIt megújult száma

Örömhír: megújult formában megjelent a KRE-DIt online tudományos folyóirat 2021/2 száma!

Az új kötetben hat jogtudományi, hét történelemtudományi és egy jogtudományi tanulmány található, illetve kettő hittudományi és négy történelemtudományi recenziót böngészhetünk.

Az év második KRE-DIt számában olyan izgalmas témákról olvashatunk, mint:
• az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
• az önvezető autók kapcsán felmerülő legfontosabb jogi kérdések
• adatvédelmi kérdések: PIPL
• a Gyermek jogairól szóló New Yorki-i Egyezmény 12. cikkének hatása a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakulására
• a tájékoztatási jog biztosításának lehetőségéről a kiskorúakat érintő házassági perekben
• a Brexit közjogi és gazdasági hatásai az Egyesült Királyság tekintetében
• az egykekérdés Kodolányi János publicisztikájában
• a Vág völgye a hírszerzés célkeresztjében
• Syneros mártír élete
• a Központi Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaságnak a budapesti bérházak és lakásépítésekben játszott finanszírozási szerepe
• Camillo Castiglioni és a Magyar-Olasz Bank első három üzletéve
• egy budapesti és három vidéki reáliskola tanulóinak száma, anyanyelvi és vallási megoszlása
• Festetics László́ neveltetése és a mai oktatási rendszer
• a keresztséget érintő 20. századi változások az 1968-as országos református liturgiai felmérés válaszainak tükrében

A recenziók között a következő köteteket ismerhetjük meg:
• Fekete Csaba (szerk.): Pathai István Református szertartási könyvecskéje. Úrvacsorai Rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei
• David Jasper: Bevezetés a hermeneutikába
• Nagy Levente: Cities, Martyrs and Relics in Pannonia. Discovering the Topography
• Rudolf A. Mark: Krieg an fernen Fronten. Die Deutschen in Zentralasien und am Hindukusch 1914–1924
• Hermann Róbert, ifj. Bertényi Iván, Romsics Ignác, Eörsi László, Valuch Tibor, Tölgyessy Péter, Szalay-Berzeviczy András: Címlapon Magyarország – Hazánk története a nyugati sajtó tükrében
• Richard Dagger: ’Republicanism.’

A lapszámot a következő linken lehet elérni: http://www.kre-dit.hu/szamok/kre-dit-2021-2/

Három kollégával bővült a szerkesztőségünk

Ismét új kollégákkal bővült a KRE-Dit szerkesztősége, akik hozzánk hasonlóan motiváltak és lelkesek. Tóth-Gyóllai Dániel és Pető-Veres Kata mindketten a hittudomány szakterületének kiválóságai, míg Lukácsi Dániel Csaba a jogtudomány oldaláról erősíti csapatunkat!

Alig várjuk a közös munkát! (Ne feledjétek, hogy már várjuk az új tanulmányokat mindhárom területről!)

Közkinccsé tennéd saját kutatásodat? Mutatjuk, hogyan teheted meg!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) és a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a doktori tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:

·       Élet és Tudomány

·       Természet Világa

·       Valóság

A kategóriákról és a pályázatról bővebben:

http://eletestudomany.hu/hu/cikkpalyazati_felhivas_–_doktoranduszok_szamara

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. november 8.

Mindhárom kategória első három helyezettje pénzdíjazásban részesül.

Cikkpályázat tele lehetőségekkel

Cikkpályázat ifjúsági szakemberek, fiatal kutatók és doktoranduszok, valamint fiatal szerzők számára

A Nemzeti Ifjúsági Tanács számára kiemelten fontos cél, hogy a fiatalok fejlesztése és képviselete mellett nagy hangsúlyt fektessen a velük foglalkozó szakemberek és szervezetek munkájának támogatására. Ennek egyik fontos elemeként a NIT szakmai partnerségben a Doktoranduszok Országos Szövetségével elindította szakmai folyóiratát YZ címmel, illetve ehhez kapcsolódóan cikkpályázatot hirdet.

A pályázat részeként olyan szakmai és tudományos cikkeket, elemzéseket, publikációkat várunk, amelyek témájukban kapcsolódnak a fiatalokhoz, az ifjúsági munka, vagy az ifjúságpolitika bármely aspektusához.

Az első három helyezett pénzdíjazásban (nettó 75.000 Ft – 50.000 Ft – 25.000 Ft) részesül a zsűri döntése alapján.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 17. 23:59

Pályázati kritériumok és a benyújtás részletei:

https://dosz.hu/hir/cikkpalyazat-ifjusagi-szakemberek-fiatal-kutatok-es-doktoranduszok-valamint-fiatal-szerzok-szamara—2

https://www.facebook.com/DOSZ.phd/photos/a.163480933853584/1809415125926815/

Így építs fel gyorsan és hatékonyan nemzetközi szintű kutatásokat

A DOSZ és az MNB együttműködésével megvalósuló Tudásközpont előadások célja, hogy konkrét ötleteket, technikákat, módszertanokat, adatbázisokat mutassanak be a társadalomtudományi kutatásokhoz.

Az előadók:

  • Banai Ádám: MNB monetáris politikáért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója.
  • Gánics Gergő: az MNB kutatója, aki Barcelonában, Spanyolországban szerezte a doktori címét.
  • Neszveda Gábor: az MNB kutatója, aki Tilburgban, Hollandiában szerezte a doktori címét

Helyszín: MS Teams

Jelentkezés október 1. éjfélig.

Regisztráció: https://forms.gle/XENQqGUCHogKmSYZ7

Facebook esemény: https://fb.me/e/4tyrPrXR9

Felhívás: újra várjuk a publikációkat

Szeretettel felhívjuk minden volt és leendő Szerzőnk figyelmét, hogy szerkesztőségünk a mai naptól nagy örömmel fogadja a 2021/2-es számba készülő írásokat hittudományi-, jogtudományi-, valamint történelemtudományi témában.

Beküldési határidő: 2021.10.25.

Stíluslap: http://www.kre-dit.hu/utmutato-szerzoknek/

A stíluslaptól eltérően kérjük a tanulmányokat magyar cím mellett angollal is ellátni, illetve a tanulmány elején szerepeljen magyar- és angol nyelvű absztrakt kulcsszavakkal ellátva.

Tanulmányok, recenziók és fordítások, mellett folyóiratunkba már forrásközlő munkák is beküldhetők.

Lehetőség van továbbá angol-, illetve német nyelven írásokat is beküldeni. Ebben az esetben azonban kérjük tisztelt Szerzőinket, hogy a beküldés során csatolt lektori vélemény tartalmazza a nyelvi ellenőrzést megtörténtét is.

Szerzőink figyelmébe ajánljuk továbbá, hogy amennyiben a történelemtudományi rovatba olyan tanulmányt terveznek beküldeni, amely kívül esik a XIX-XX. századot felölő időszakon, úgy érdemes azt a beküldési határidő lejárta előtt jelezni a számunkra, hogy fel tudjuk kérni a megfelelő lektort a munka elbírálására. A beküldési határidő természetesen ebben az esetben is október 25.

Mindannyiuknak jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel,

A KRE-DIt folyóirat szerkesztősége