Bővült a Szerkesztőbizottságunk!

Újabb örömhírt közölhetünk, ugyanis Szerkesztőbizottságunk két újabb történettudományi lektorral bővült, Prof. Dr. Szávai Ferenc DSc és Dr. habil. Bertalan Péter Tamás PhD
személyében. Megtiszteltetés számunkra, hogy két újabb bizottsági tagunk mellett, továbbra is együtt dolgozhatunk korábbi lektorainkkal, akik Dr. László Emőke PhD, Prof. Dr. habil. Cservák Csaba PhD, valamint Prof. Dr. Hermann Róbert DSc