KRE-DIt 2018/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának bemutatkozó számában! Állandó lektoraink mellett ebben a számban alkalmi szaklektorunk volt dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője, aki Bogyó Zsófia Képzelet és igehirdetés című tanulmányát lektorálta.

Impresszum és felhasználási feltételek

Tartalom

Köszöntő

 1. Prof. Miskolczi Bodnár Péter a KRE Állam- és Jogtudományi  Doktori Iskola vezetőjének köszöntője

Hittudományi tanulmányok

 1. Bogyó Zsófia: Képzelet és igehirdetés
 2. Bozó Réka: Hogyan került Lilit a Bibliába?
 3. Szászné Lázár Eszter Csenge: A lelkipásztori hivatás krízise – Német modellek és magyar párhuzamok
 4. Zsizsmann Endre: A Szentírás egyszerű és világos voltáról szóló tanítás az 1Kor 1,14–31 kálvini magyarázatában

Jogtudományi tanulmányok

 1. Cservák Csaba: Választási és kormányzati rendszer az Alaptörvény elfogadását követően
 2. Arató Balázs: Egy sajátos jogterület, a közbeszerzés jogorvoslati rendszerének fejlődéstörténetéről
 3. Farkas György Tamás: Kit képvisel a nemzetiségi képviselő, avagy összeegyeztethető-e az Alaptörvénnyel, az Njtv. nemzetiségi országgyűlési képviselőre vonatkozó rendelkezése?
 4. Balázsy Péter: Szemelvények a halálbüntetés történetéből
 5. Bergendi-Rácz Diána: Kitekintés a megvizsgálási kötelezettség és az árukifogásolás rendszerére a Bécsi Vételi Egyezményben és a Polgári Törvénykönyvben
 6. Garai Renáta: A jogágak összefonódása és egymásra utaltsága a családi erőszak tükrében – a jog és az erkölcs „házassága”
 7. Kardos Dóra: Tisztesség és etika a büntetőeljárásban – a tisztességes eljárás és részjogosítványai
 8. Kiss László: A kisebbségi jogok rendszere, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek parlamenti képviseletére
 9. Nagy Péter: A református házassági jog történeti szakirodalma, különös tekintettel Erdélyre
 10. Ocskó Eszter: Az uniós tagállami kárfelelősség egy magyar jogeset kapcsán
 11. Resán Dalma: A nyomozás során elrendelt és fenntartott személyi szabadság elvonással járó kényszerintézkedések fejlődése és problematikája
 12. Salvador Neto Luis: A nemzetközi menekültvédelem dilemmái
 13. Szútor Vivien: Az emberi jogok a géntechnológia árnyékában

Jogtudományi recenziók

 1. Szél Napsugár Ágnes: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak

Történettudományi tanulmányok

 1. Balogh Atilla: Adalékok a Keresztes-Fischer Ferenc vezette Belügyminisztérium rendészeti politikájához (1931-1932) – Gyülekezési, egyesületi, sajtórendészeti ügyek; állambiztonság, állami ellenőrzések, fejlesztések a közbiztonsági szerveknél
 2. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet (1941. július 22.)
 3. Zsidai Réka: Udvari élet és presztízs: Adalékok Festetics György udvartartásához

Történettudományi recenziók

 1. Zsidai Réka: Batthyány Lajos nádor