Holló Róbert: Loqui anglicus necesse est! – Angolul beszélni szükséges!

A Black’s Law Dictionary bemutatása

 

Ki tudja mit jelent a SODDI védelem, vagy mit követ el, akit a car hacking, porch pirating vagy smishing bűncselekménye miatt tartóztatnak le?

Mi a doxing és mikor fordul elő egy ingatlannal kapcsolatban a zombie foreclosure és a fee simple vásárlás?

Ha ezek az angol jogi kifejezések nem ismerősek, akkor a címben szereplő, a hajózás szükségességéről szóló, jól ismert latin mondás átformált változata igazolja az elkövetkező írás fontosságát!

A bevezető kérdésekből látható, hogy a jelen századunkban egy felkészült jogász nem engedheti meg magának, hogy csak az anyanyelvén tudjon a hivatásával összefüggő feladatokat ellátni. A hétköznapokban, a turizmus szintjén is nagyon üdvös, ha valaki valamilyen idegen nyelven beszél, – bárcsak minél több lenne- de egy jogásznak az angol jogi nyelvet muszáj ismernie. A szükségesség nem áll meg ott, hogy az angolt esetleg akkor tudja használni, ha valamelyik ügyfél, vagy az ellenérdekű fél angol nyelvi területről jött. Mára az angol a jog diplomáciai nyelvévé vált.

Az Európai Uniós tagságból fakadóan, de a világ zsugorodása miatt is egyre gyakrabban fordul elő, hogy olyan felek ülnek le egymással szerződni, akiknek nincs közös anyanyelvük.

Tapasztalat mutatja, hogy pl. komolyabb nemzetközi ügyvédi irodákban ilyen esetben a legelső dolog amit az ügyfélnek javasolni illik, hogy ne szerződjön az ellenérdekű fél anyanyelvén.

Ilyenkor a felek beülnek a tárgyalóba, kivetítik a szerződés szövegét és elindul a tárgyalási folyamat. Nagyon sok iroda, – megfelelő jogi nyelvi tudással rendelkező jogász hiányában- foglalkoztat jogi nyelvi lektort, akit az ügyvédekkel azonos szintű elismerés illet meg, és akinek az a feladata, hogy hogy egy-egy olyan többféle módon értelmezhető kifejezésnél megakasztja a tárgyalást és kéri annak tisztázását, hogy az adott szón mit értenek a szerződő felek. Szinte minden esetben ezek a szavak a szerződés mellékletét képezik és vitás esetekben jó szolgálatot tehetnek.

Üdvös lenne, ha a jogászok maguk is elérnék azt a nyelvi szintet angolból, hogy a praxisuk során maguk is felismernék ezeket a szavakat, kifejezéseket, illetve képesek lennének a szerződéseket, egyéb jogi dokumentumokat maguk elkészíteni.

Ebben segít az angol jogi nyelv méltán elismert szótára a Black’s Law Dictionary.

Az Egyesült Államokban ez a szótár a klasszikus ajándék a frissen megszerzett jogi diploma után, de sokkal nagyobb becsülete van annak a példánynak, amit az emberre egy másik, idősebb ügyvédtől hagy. Szinte nincs olyan ügyvéd, akinek a polcán ne lenne ott ez a szótár, de örvendetes tény, hogy manapság már Európában is sok helyen lehet látni már.

A szótárt először 1891-ben publikálták és a nevét Henry Campbell Black-ről kapta, aki -nem lehet szebben mondani – egy jogi nerd/kocka volt.

1860-ban született New York államban. A fiatal Henry a connecticuti Hartfordban, a Trinity College-ben folytatott tanulmányokat és kapta meg a mester fokozatát 1887-ben. Pennsylvaniaban lett ügyvéd, de a praxissal 5 év után felhagyott és soha többé nem tért vissza ahhoz. Az ügyvédkedés helyett jogi cikkeket, könyveket kezdett el írni. Több, mint ezer tanulmánya, cikke, értekezése jelent meg. 1917-ben az alma mater egyeteme tiszteletbeli doktorrá fogadta, és attól az évtől az 1927-es haláláig az általa alapított “The Constitutional Review” magazin felelős szerkesztője volt. Ügyvédnek rossz volt, de jogi edukátornak kiváló!

A szótárának az első, 1891-es publikációja után az újabb kiadások átlagban 20 évenként követték egymást, egészen az 1979-es ötödik kiadásig. Az 1980-as évektől kezdődően a világ változása felgyorsult, ezért már 10 évenként követték egymást az újabb, kibővített kiadások egészen a hetedik, az 1999-es példányig. 2000-től ismét fokozatot váltott a világban a változás sebessége, ezért már ötévenként jöttek az újak.

Ebben az évben, 2019-ben értünk el a 11. kiadásig.

Közel 130 éve mondják erről a szótárról, hogy ez a jogi nyelv arany standard-je, vagyis: “the golden standard of the language of the law”. Csak néhány számadat a nagyon várt 11. kiadáshoz: több, mint 55.000 joggal kapcsolatos szócikket tartalmaz 2110 oldalon keresztül, és elmondhatjuk, hogy átlagban minden oldalon van valami új szó az előzőhöz képest, hiszen 7500 új szócikkel bővült.

A főszerkesztője 1995-től Bryan Andrew Garner, aki az angol/amerikai jogi nyelv, stílus pápája, és akinek több mint két tucat könyve jelent már meg a jelzett témákban. De nem csak nyelvi és stilisztikai könyvek szerzője, hanem rendkívül sikeres, a jogi, ügyvédi munkához való gyakorlati tanácsokkal szolgáló könyveket is megjelentetett. A legsikeresebbek közül kettőt a legendás Antonin Scalia, legfelsőbb bíróval együtt írt. Ezek a Making Your Case: The Art of Persuading Judges (2008) és a Reading Law: The Interpretation of Legal Texts (2012) könyvek, amit jó szívvel lehet ajánlani nem csak az amerikai jog iránt érdeklődőknek. Mindkettő alapműnek számít.

A szótár nem csak jogi szakszavakat, kifejezéseket tartalmaz, de mérföldkő fontosságú bírósági esetek rövid leírását is.

Jelenleg egy szerkesztő és kutató csapat felelős az új kifejezések megtalálásáért és definiálásáért. Használják a Google-t, a Westlaw esetjogi adatbázist, az ALLNEWS adatbázist, de az is egy módszer, hogy jogi konferenciákra járnak és próbálnak új kifejezéseket gyűjteni.

A bevezetőben felvetett SODDI védelem például úgy került be a szótárba, hogy az egyik szerkesztő hallotta egy olyan konferencián, ahol büntetőjoggal foglalkozó, kirendelt védőügyvédeknek rendeztek. Egy másik, hasonló témájú konferencián feltették a kérdést az ott részvevő kb. 350 védőügyvédnek, és majdnem mindenki felnyújtotta a kezét, hogy tudja, hogy a „SODDI defense” egyfajta védelmi stratégia, ami arra épül, hogy azt igyekeznek bebizonyítani, hogy a vádlottat összetévesztették valakivel, és „Some Other Dude Did It”! A szerkesztőbizottság úgy döntött, hogy ha 350, az ország különböző részeiből származó ügyvéd közül 300 ismeri a kifejezést, akkor annak a szótárban a helye.

Minden új szócikk többlépcsős ellenőrzésen megy át. Több szerkesztő kapja feladatul, hogy írjon hozzá definíciót. Ezzel egyidőben szerkesztők másik csoportja kutatást végez az ismertséggel, a jelentéssel kapcsolatban. Ezután a számítógépek veszik át a munkát, amikor megnézik, hogy a kifejezés hogyan jelenik meg a gyakorlati jogi nyelvben. Ez azt jelenti, hogy jogi dokumentumok, beadványok, vélemények, ítéletek iratok és a jogi folyóiratokban megjelent cikkek tízezreiben futtatnak kereséseket és nézik meg, hogy milyen értelemben használják az új szót.

A régiek sem maradnak érintetlenek. Azoknál azt vizsgálják, hogy történt-e változás a jelentésben, a kiejtésben, kialakult-e estleg egy variánsa. Erre példa a “litigatrix”, ami 1771-ben jelent meg először és egyszerűen női peres ügyvédet jelentett, de mára annyivalt bővült a jelentés, hogy -igyekszem PC módon foglamazni- az előnyös külsejét a bíróságon kihasználó női litigátort jelenti. És még tovább megy, mert megadja a szinonimáját is, ami a “judicial diva”

A címszavaknál megadják a legkorábbi használat dátumát és egy szélesebb történelmi aspektusban is bemutatásra kerül. A Black’s Law Dictionary az egyetlen jogi szótár, ami ezt megteszi. Jogtörténészeknek ez egy aranybánya.

Extenzív bibliográfiai listája több, mint 1000 klasszikus jogi nyelvi irodalmi munkára utal és ezzel segít jobban megérteni a terminus eredetét, jelentését. Ez is egyedülálló a szótárak között. Több, mint 6000, egyéb módon nehezen megtalálható idézetet tartalmaz, melyek ismét csak a megértésben, vagy a saját készítésű jogi dokumentumokban szolgálhatnak hivatkozásul.

Nem csak szavak, hanem jogi intézmények magyarázata is megtalálható benne. Gyakran előáll az a helyzet, hogy az alkotmánybíróságok kapcsán valaki arra utal, és hosszasan magyarázza pl. a tanulmányában, hogy az Egyesült Államokban minden bíró egyben alkotmánybíróként is funkcionál. A szótár a konkordanciájával abban is segít, hogy az illető rátáláljon a “judicial review” intézményére és rögtön továbbmenve lássa a Madison v Marbury esetet is, amiből az származik.

Bryan A. Gardner nyilatkozta, hogy a szerkesztés sosem áll le. Abban a pillanatban, hogy a legújabb kiadás megjelent, el is kezdődött a 12. kiadással kapcsolatos munka. A 11. kiadás 2019. Június 10-én jött ki, de a szerkesztőbizottság már június 12-én összeült és kezdte a munkát.

A 9. kiadástól kezdve már van online változat is, tehát a telefonunkon mindig velünk lehet, de megjelent egy zsebszótár változat is!

Személyes élményem a szótárral, hogy órákig tudom nézegetni, olvasni a különböző szócikkeket! Nagyon nehéz letenni!

Az írás elején említésre került néhány szócikk, és nem szeretném, ha a kíváncsiság kínozná az olvasót. A SODDI defense-t már felfedtem. A car hacking, amikor valaki valamilyen elektronikus távvezérlő segítségével feltöri a modern autók navigációs, vagy biztonsági rendszerét, a porch pirating, amikor az online boltokból rendelt csomagot a futár az ajtó előtt hagyja és azt valaki ellopja onnét. A smishing, vagy SMS phising pedig amikor valaki olyan elektronikus üzenetet küld, ami egy trójai vírust tartalmaz és az feltelepülve a számítógépre, mobil telefonra adatokat lop el.

Azonban, ha valaki kíváncsi a doxing-ra, vagy  érdekli, hogy hogyan védheti meg a kliensét a zombie foreclosure hatásaitól, vagy szeretné, hogy az ingatlan fee simple módon kerüljön át az új tulajdonoshoz, az szerezzen be egy példányt Henry Campbell Black fantasztikus szótárából!