KRE-DIt 2024/1 tartalom

Tartalom

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt, a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében tizenharmadik, 2024-ben pedig első rendes számában!

Jelen lapszámtól a KRE-DIt aktuális számát egységes kötetbe szerkesztve is olvashatják. A KRE-DIt 2024/1-es számát itt tudják letölteni:

Hittudományi tanulmányok

 1. Márkus Máté: Orthodoxy and Heterodoxy
 2. Pető-Veres Kata: Kortárs református keresztelési prédikációk vizsgálata a Magyarországi Református Egyházban
 3. Ratkovics Petra Krisztina: Túl az idézeten intertextuális hivatkozások a Szentíráson belül
 4. Strifler Zoltánné: A befolyásolás és meggyőzés kommunikációpszichológiai vonatkozásai homiletikai kitekintéssel

Jogtudományi tanulmányok

 1. Cservák Csaba: Types of nationalities and their brief history in Hungary
 2. Gyebrovszki Zsolt Dániel: Az Európai Unió soknyelvűségének hatása a tagállami jogalkotásra, különösképpen a versenyjogi kártérítési perek szabályainak következetes átültetésére és alkalmazására
 3. Hatlaczki-Kálmán Andrea: A büntetés-végrehajtási jog aktuális változásai, avagy a kategória- és kreditrendszer
 4. Kovács Viktória: Gondolatok a jog mögötti értékekről és szabályozásról
 5. Kovács Viktória: The process of European integration in Ukraine. Pacta sunt servanda – Concluded contracts must be respected
 6. Kovácsné Molnár Anna: A gyermekvédelem kialakulása és kiterjesztése Magyarországon
 7. Lajos Edina: Az alkotmányjogi panasz morális vonatkozásairól
 8. Széchenyi István: Kriptovaluták és jogi kihívások
 9. Széchenyi István: Szólásszabadság és felelősség a közösségi médiában: etikai dilemmák a 21. században
 10. Szűcs Dániel: Egy bírói kezdeményezés nyomában, avagy esettanulmány az Alkotmánybíróság előtt folyamatban lévő indítvány kapcsán

Történelemtudományi tanulmányok

 1. Bödő Krisztián: Vásárosnaményi báró Eötvös Ignác tartozásai és hitelezői
 2. Farkas Péter: „nobiles iobagiones episcopatus Wesprimiensis exercituare debentes” Szempontok a veszprémi püspökség egyházi nemességének 13-14. századi történetéhez (adózás, bíráskodás, birtoklás)
 3. Gyócsi Ádám: A keresztényszigeti országgyűlés és a szultáni „gratuláló levél”
 4. Turi Zsolt: Egy pragmatikus konfliktus: lengyel katonai tevékenység az észak-magyarországi vármegyékben 1918-ban

Történelemtudományi forrásközlések

 1. Pétsy Zsolt Balázs: Jelentés a szocialista országok egyházügyi hivatalai képviselőinek konzultatív tanácskozásáról (1986)

Történelemtudományi esszék

 1. Pétsy Zsolt Balázs: A békepapok és a pártállami hatalomgyakorlás Magyarországon
 2. Purcsi Adrienn: Történeti esszé, avagy röviden a Szent István-i állameszme jegyében megjelenő nemzetiségi politikáról és a revízióról

Absztraktok

Abstracts

Szerzőink

Impresszum

Szerkesztők
Csanádi Viktor (főszerkesztő helyettes)
Jeki Gabriella (történelemtudomány)
dr. Lukácsi Dániel Csaba (jogtudomány)
Pető-Veres Kata (hittudomány)
Pétsy Zsolt Balázs (történelemtudomány)
Segesdi Gergő (főszerkesztő, történelemtudomány)
Timári Krisztián Attila (történelemtudomány)
Tóth-Gyóllai Dániel (hittudomány)

Lektorok

Hittudomány
Dr. Czentnár Simon

Jogtudomány
Prof. Dr. habil. Cservák Csaba

Történelemtudomány
Dr. habil. Bertalan Péter Tamás
Dr. Rapali Vivien
Prof. Dr. Szávai Ferenc
Dr. Tóth Dominik