Prof. Balla Péter a Hittudományi Doktori Iskola vezetőjének köszöntője

 

Tisztelt Olvasó!

Nagy öröm számomra, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem doktoranduszai évek óta egy nagyon színvonalas online folyóiratot szerkesztenek, köszönöm a mindenkori szerkesztők munkáját. Én is biztatom doktorandusz hallgatóinkat, hogy éljenek e publikálási lehetőséggel. Mindegyik doktori iskolánkban elvárás, hogy a doktoranduszok a kutatási éveik alatt publikáljanak is, és e fórum egy újabb lehetőség igényes írások megjelentetéséhez. Köszönöm a lektorok munkáját.

Hittudományi Doktori Iskolánkban hat alprogramban folyik a kutatás (erről bővebben tájékozódhatnak a Képzési tervünkben: https://htk.kre.hu/index.php/kepzesi-terv.html). Témavezető oktatóink örömmel segítik hallgatóik munkáját abban is, hogy kutatásaik gyümölcse publikációkban megjelenhessen. Annak idején, amikor az Edinburgh-i Egyetemen 1994-ben a PhD fokozatot megszerezhettem, a disszertációban feltüntettem, hogy mely folyóiratban jelent meg tanulmányom a doktori értekezéssel összefüggő témában. A napjainkban születő disszertációk értékét is emeli, ha a szerző saját publikációira is tud utalni már a védésre beadott kéziratban is. Egyetemünk doktoranduszai rendszeresen szerveznek konferenciákat, az ott elhangzó előadásokat is meg lehet jelentetni.

Sok erőt, jó egészséget kívánok doktorandusz hallgatóinknak, Isten áldását kérve életükre, és egy bibliai igével is biztatva őket: „a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt” (2Péter 1,5 – revideált Károli fordítás).

 

                                                                                   Prof. Balla Péter

                                                                                   a Hittudományi Doktori Iskola vezetője