Szerzői útmutató és kézirat beküldése

Stíluslap

A KRE-DIT felületén megjelenő tanulmányok formai követelményei megegyeznek a KRE-BTK honlapján található stíluslap előírásaival:

Terjedelem

Tanulmány 10.000-től 60.000 karakter

Recenziókat: 5.000-től 15.000 karakter

A terjedelem lábjegyzetszöveggel együtt értendő.

Nyelv

A kéziratokat magyar vagy angol nyelven várjuk.

Beküldési feltétel hallgatók számára

A formai feltételek teljesítése mellett a kéziratokhoz ajánlást is kell csatolni, melynek kiállítása doktori képzésben résztvevő hallgatók esetében a témavezető részéről, graduális képzésben résztvevő hallgatók esetében pedig a szaktanár részéről történik. Az ajánlás az oktató által közvetlenül megküldött elektronikus levél formájában is elfogadható.

Kézirat beküldése

Amennyiben a fenti formai és tartalmi követelményeknek mindenben megfelel, úgy a kézirat, valamint annak melléklete beküldhető a választott rovathoz tartozó gombbal.