KRE-DIt 2021/1

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében hetedik, 2021-ben pedig első számában!

A három doktori iskola doktoranduszai mellett az aktuális számban graduális képzésben résztvevő hallgatók munkái is olvashatók.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani lektorainknak, akik lelkiismeretes munkájukkal közreműködtek abban, hogy ez a lapszám megvalósulhasson!

Tartalom

Jogtudományi tanulmányok

 1. Bozóki Péter: A rendszerváltás hatása a magyar választási rendszerre a hatályos szabályozás tükrében. A választókerületek és a határon túli magyarok választójogának reformja
 2. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete a holland energiajog területén
 3. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete a német energiajog területén
 4. Jung Vilmos: A Regulatory Sandbox helyzete az olasz energiajog területén
 5. Móré Sándor: Beszámoló a Találkozások című sorozatról (2014. szeptember – 2021. május)
 6. Regős Franciska: A Nemzetközi Jogi Bizottság és a nemzetközi jog által nem tiltott cselekmények káros következményeiért való felelősség

Történettudományi tanulmányok

 1. Horváth Angelus: „Az emberiséget nem lehet nemzeti korlátok közé zárni” – Szabó Ervin és a nemzeti eszme
 2. Kocsis Annamária: „…az kezemet fejére teszem, úgy esküszöm reá, hogy boszorkány” Boszorkányüldözés és egyéni történetek Szabolcs vármegyéből
 3. Pap István: A Magyar Országos Bank Részvénytársaság története (1917–1920)
 4. Segesdi Gergő: A köztársasági kérdés megjelenése az 1920-as években a magyar politikai jobboldal sajtójában
 5. Veres Violetta: Egyetemes szótártörténeti áttekintő

Hittudományi tanulmányok

 1. Balogh Róbert: A körülmetélés keletkezése és vallástörténeti jelentősége, körülmetélés a Bibliában
 2. Jakabné Köves Gyopárka: Continuity and Discontinuity in the New Covenant in Jeremiah 31:31–34
 3. Márkus Máté: Van-e fogékonyság az emberben? A Barth–Brunner vita és formatani következményei
 4. Tikász Ábel: A tanúság homiletikája kontextusa és elméleti alapjai