KRE-DIt 2019/2

Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat a KRE-DIt – a KRE-DOK online tudományos folyóiratának összességében negyedik, 2019-ben pedig második, évzáró számában, melyben eddigi gyakorlatunknak megfelelően ezúttal is a Károli Gáspár Református Egyetem mindhárom doktori iskolájának tudományterületéről jelentetünk meg tanulmányokat.

A 2019. évi második számban a Bocskai István Szakkollégiummal együttműködve több tehetséges fiatal jogászhallgató tanulmányát jelentetjük meg a jogtudományi rovatban, így segítve a leendő jogász doktoranduszok tudományos világba történő bekapcsolódását.

Tartalom

Hittudományi tanulmányok

 1. Kohi-Pál Eszter: Fogyatékkal élők teológiája
 2. Zsizsmann Endre: A καιροῖς ἰδίοις időhatározói szerkezet jelentése a Pásztori levelekben
 3. Nagy József: Bevezetés a Jelenések könyvéhez

Jogtudományi tanulmányok

 1. Bartha Bence: Peralapító cselekmények a Plósz Pp.-ben
 2. Springer Bence: Státuszváltozás a XVII. században, a sajógalgóci Galgóczy család története
 3. Szűcs Zsófia: Az életbiztosítási piac, az életbiztosítások evolúciója
 4. Schlachta Boglárka: Slachta Margit gondolatai a természetjogról
 5. Tóth Kristóf, Boldizsár Dominik: Az összefonódásokra vonatkozó végrehajtási tilalom megsértésének uniós és hazai joggyakorlata
 6. Fekete Henrietta: Büntetőjog, egy elítélt szemével
 7. Holló Róbert: Loqui anglicus necesse est! – Angolul beszélni szükséges!
 8. Farkas György Tamás: Az átsugárzó diszkrimináció fogalma, gyakorlata az alapjogvédelem rendszerében

Jogtudományi recenziók

 1. Szél Napsugár Ágnes: Recenzió – Nagy Márta: A gyermek jogainak érvényesülése az igazságszolgáltatásban (Budapest, L’Harmattan, 2018, 220. oldal)

Történettudományi tanulmányok

 1. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet első szakasza
 2. Cservenka Ferdinánd: A lipoveci ütközet második, befejező szakasza
 3. Hajabácsné Dobos Dóra: Teheráni konferencia hatása a második világháborús Magyarországra