Kantár Tamás: A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited felépítése (A hongkongi corporate governance rendszer bemutatására készített minisorozat 4/7 része)

A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited felépítése1

Az Igazgatók kézikönyvének célja, hogy az igazgatók áttekinthessék a legfontosabb társaságkormányzási kérdéseket és a HKEX-ről társasági információkat nyújtson.2 A HKEX 1999-ben jött létre 2 hongkongi tőzsdei társaságból és 3 elszámolóházból az értékpapírok és határidős ügyletek területén végbemenő reformok részeként.3 A HKEX elsődleges feladata a szabályos, jól informált és tisztességes piac biztosítása és a kockázatok körültekintő kezelése.4

A társaságkormányzási rendszer

Az igazgatótanács tagja az elnök, a vezető igazgató és 11 igazgató; a főbb stratégiai, pénzügyi, szabályozói, kockázatkezelési, kereskedelmi és működési ügyekkel foglalkozik. A végrehajtó tanács tagja az elnök, a vezető igazgató és 3 igazgató, gondoskodik az új termékek/szolgáltatások indításáról, a végrehajtásról, biztosítja az alapító okiratnak való megfelelést, átnézi a vállalatcsoport szabályait, elfogadja azok módosításait. A menedzsment bizottság látja el az igazgatótanács és a végrehajtó tanács felügyeletét, javaslatokkal való ellátását, jóváhagyja a működési költségeket és a tőkekiadásokat, biztosítja a jogszabályból eredő kötelezettségeknek való megfelelést.5 A HKEX-ben működő bizottságok: auditbizottság; környezeti, társadalmi és kormányzási bizottság; befektetési tanácsadó bizottság; kinevezési bizottság; paneltagok kinevezésével foglalkozó bizottság; projekt felügyelő bizottság; javadalmazási bizottság; kockázatokkal foglalkozó bizottság; kockázatkezelési bizottság.6

Az igazgatótanács

Legalább 2 és legfeljebb 13 tagja lehet az igazgatótanácsnak.7 „A hongkongi pénzügyminiszter maximum 8 tagot nevezhet ki igazgatótanácsi tagnak,”8 viszont 2013 óta a kormány által kinevezett igazgatók száma nem haladhatja meg a többi igazgató számát (vezető igazgatót nem számolják bele).9 A kormány által kinevezett igazgatókat sem az igazgatók, sem a HKEX nem távolíthatja el.10 A pénzügyminiszter bármikor, bárkit kinevezhet igazgatónak és bármikor eltávolíthat egy általa kinevezett igazgatót. Kinevezésük nem tarthat tovább 3 évnél. A mandátum a 3. évi éves közgyűlés végével jár le.11 „A HKEX rendes határozattal bármely személyt megválaszthat igazgatónak, de az ily módon megválasztott igazgatók száma nem haladhatja meg a 6-ot.”12 Kinevezésük nem tarthat tovább 3 évnél. A mandátum a 3. évi éves közgyűlés végével jár le.13 Az igazgatók bármikor kinevezhetnek bárkit igazgatónak üresedés esetén, vagy az igazgatók számának növelésével. Az előző esetben a kinevezés a következő közgyűlésig, utóbbi esetben a következő éves közgyűlésig tart.14 A választott igazgatókat a HKEX rendes határozatával, vagy az összes igazgató által aláírt értesítéssel lehet eltávolítani.15 A nyugdíjba vonuló igazgatókat újra lehet választani.16 Közgyűlésen csak akkor lehet egy igazgatót kinevezni vagy újból kinevezni, ha az igazgatók ezt javasolják, a gyűlésen való részvételre és szavazásra jogosult személyek írásban jelölik, és ezt a társasági titkárnak továbbítják. A jelölést a jelölt személynek írásban meg kell erősítenie.17 Az igazgatók saját jelölésükkel, illetve eltávolításukkal kapcsolatban nem szavazhatnak.18

Elnök

Az elnököt a hongkongi kormányzó írásbeli hozzájárulásával lehet csak kinevezni.19 Az elnök nem ügyvezető igazgató. Maximum 6 egymást követő évben vagy 6 egymást követő éves közgyűlés idejéig töltheti be a posztot, ezt követően nem lehet újraválasztani, csak egy év elteltével vagy a következő éves közgyűlésen. Az elnököt csak az igazgatók 2/3-a által elfogadott határozatával vagy a hongkongi kormányzó írásbeli felszólításával lehet eltávolítani.20

Vezető igazgató/operációs igazgató (COO)

Vezető igazgatót és COO-t csak a Securities and Futures Commission (SFC, értékpapír és határidős ügyletek bizottsága) jóváhagyásával lehet kinevezni.21 A vezető igazgató hivatalból igazgató, igazgatói kinevezése vezető igazgatói kinevezésének végéig tart, amelyet a munkaszerződés tartalmaz.22

Független nem ügyvezető igazgatók

Az igazgatók legalább egyharmadának független, nem ügyvezető igazgatónak kell lennie.23 A független, nem ügyvezető igazgatóknak évente meg kell erősíteniük függetlenségüket. „A kinevezési bizottság évente átnézi és értékeli a független, nem ügyvezető igazgatók függetlenségét.”24 A 9-nél több évig tartó szolgálat hatással lehet a függetlenségre. Ebben az esetben a független nem ügyvezető igazgatókat a részvényesek külön határozattal választhatják újra. A részvényeseknek küldött körlevélben meg kell indokolni, „hogy az igazgatótanács miért tartja továbbra is függetlennek az igazgatót, és miért javasolt újraválasztását.”25

Társasági titkár

Az igazgatótanács működését, az igazgatók közötti és a részvényesek és a menedzsment közötti kommunikációt segíti, tanácsot ad az igazgatótanácsnak és a bizottságoknak az vezetéssel és CSR-rel kapcsolatos ügyekben.26

Konzultációs panelek

A HKEX 3 konzultációs panellel rendelkezik: készpénzpiaci konzultációs panel (2017-ben egy ülés), származtatott piaci konzultációs panel (2017-ben 2 ülés), elszámolási konzultációs panel (2017-ben 2 ülés).27 Az igazgatótanácsnak és menedzsmentnek nyújtanak tanácsot és segítik őket piaci szakértelmükkel.28

Részvényesek

„A részvényesek a közgyűléseken a HKEX igazgatóinak választják képviselőiket, hogy ily módon felügyeljék a vállalatcsoport üzleti tevékenységeit.”29

Egyéb stakeholderek

Napi szinten lépnek kapcsolatba a vállalatcsoporttal. Pl. intézményi befektetők, piaci szabályozók, kormány szervei, tőzsdén jegyzett társaságok, piaci közvetítők, tőzsde/klíring résztvevők/tagok, információt szállítók, piaci résztvevők, kínai vagy tengerentúli tőzsdék, elemzők, NGO-k,30 szakmai szervezetek, alkalmazottak, partnerek, piaci felhasználók, szakmai szövetségek.31

1 A HKEX corporate governance struktúráját bemutató ábra a következő címen érhető el: http://www.hkexgroup.com/-/media/HKEX-Group-Site/ssd/Corporate-Governance/Documents/cg-structure-chart_e.pdf?la=en | Letöltve: 2018.06.25.

2 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Director’s Handbook, Hong Kong, 2017, 1.1. pont 3. o.

3 Uo. 1.2. pont 3. o.

4 Uo. 1.14. pont 4-5. o.

5 Uo. 1.1. pont 45. o.

6 Uo. 1.2. pont 46. o.

7 Articles of Association (alapító okirat), 84. cikk.

8 Securites and Futures Ordinance (értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet) 77.§. (1) bek.

9 Uo. 77.§. (2) bek.

10 Uo. (4) bek.

11 Articles of Association (alapító okirat), 88. cikk (1) bek.

12 Uo.

13 Uo. 88. cikk. (2) bek.

14 Uo. 90. cikk

15 Uo. 92. cikk

16 Uo. 91. cikk. (2) bek.

17 Uo. 88. cikk. (3) bek.

18 Uo. (14) bek.

19 Securites and Futures Ordinance (értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet) 69.§. (1) bek.

20 Articles of Association (alapító okirat), 109. cikk. (2) bek

21 Securites and Futures Ordinance (értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet) 70.§. (1) bek.

22 Uo. 88.§. (5) bek.

23 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Director’s Handbook, Hong Kong, 2017, 5.1. pont, 14. o.

24 Uo. 5.2. pont, 14. o.

25 Uo. 5.3. pont, 14. o.

27 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: 2017 Annual Report, Corporate Governance Report, Hong Kong, 2018. 65. o.

29 Uo.

30 Non-governmental organization

31 Uo.