Prof. Miskolczi Bodnár Péter az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetőjének köszöntője

Tisztelt Olvasó!

Hadd kezdjem köszöntő soraimat egy személyes emlékkel. Amikor a diplomám megszerzését követően megszülettek első tanulmányaim igen korlátozott volt a publikációs lehetőség. Tudományos vezetőm személyes kapcsolatait felhasználva tudta elérni, hogy kezdeti műveim nyomtatásban is megjelenhessenek. A helyzet azóta sokat javult, mégis öröm útjára bocsátani egy új kiadványt, amely a pályájuk kezdetén tartó fiatalok írásinak olvasókhoz eljuttatását tűzi zászlajára.

Doktori iskolai vezetőként ma is szembesülök azzal, hogy PhD hallgatóink számára nem könnyű feladat kutatási eredményeik bemutatása, gondolataik lényegre törő összefoglalása, mások tudomására hozása. A számos akadály egyike még ma is az, hogy nem minden témában könnyű megjelentetni az elkészült tanulmányokat, és gyakran hosszú idő telik el a kézirat leadása és megjelenése között. Egy új kiadvány jelentős előre lépés ezen a területen. Egy olyan folyóirat, amely kifejezetten doktorandák és doktoranduszok kutatási eredményeinek közlésére szakosodik, éppen ott nyit kaput, ahol a lehetőségre a legnagyobb szükség van. A kutatási eredmények tömör, érthető formában történő közlését ugyanis tanulni és gyakorolni kell. Évtizedes publikációs gyakorlat után is sokszor szembesülhetünk azzal, hogy megjelent írásainkat újraolvasva, másként, közérthetőbben, egyszerűbben, világosabban írnánk meg a cikket, ha arra lehetőségünk lenne. Tanulni nem csupán saját hibáinkból lehet, mások műveiben is találhatunk követendő példákat.

A most útjára induló kiadványban nem csupán a lehetőséget látom, hanem az ösztönzést is. Az újabb publikációs lehetőség – reményeim szerint – arra sarkallja majd a PhD hallgatókat, hogy a ma még üres lapokat töltsék meg érdekes gondolatokkal, elemzésekkel.

Folyóiratunk alkalmat ad a fiatalok számára, hogy a szerkesztési munkába is belekóstoljanak.

Dicsérendő az a kezdeményező szellem és önállóság, amellyel fiatal kollégáink a lapindítás szimpatikus ötletétől eljutottak odáig, hogy megjelenhet az első szám, amelyet – bízom benne – még sok hasonló követ majd.

Szerencsés kezdeményezésnek gondolom azt, hogy az új kiadvány a Károli Gáspár Református Egyetem mindhárom doktori iskolája hallgatóinak közös publikációs lehetőséget biztosít, mert ezzel lehetővé teszi mások eredményeinek és a más doktori iskolákban folyó kutatásoknak a megismerését, ami ösztönzőleg hat és együttműködésre sarkall.

Végezetül hadd adjak hangot reményemnek, hogy a KRE-DIt öregbíteni fogja a Károli Gáspár Református Egyetem hírnevét.

Prof. Miskolczi Bodnár Péter

az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője